Les dones tindran preferència per entrar als Mossos i ascendir-hi, en cas d'empat
Es tracta d'una mesura provisional, mentre no s'aprovi el corresponent pla d'igualtat per a la policia catalana
Les dones tindran preferència per entrar als Mossos i ascendir-hi, en cas d'empat

Les dones tindran preferència per entrar als Mossos i ascendir-hi, en cas d'empat

Es tracta d'una mesura provisional, mentre no s'aprovi el corresponent pla d'igualtat per a la policia catalana

Agències Actualitzat
TEMA:
Policial
Una imatge d'una agent dels Mossos d'Esquadra vigilant una manifestació al Baix Camp el setembre de 2020 (ACN/Mar Rovira)

El govern ha acordat modificar la Llei de la Policia, vigent des del 1994, per garantir la igualtat entre gèneres dins la plantilla dels Mossos d'Esquadra, de manera que, a les properes convocatòries d'accés i ascens de categoria, en cas d'empat tindran preferència les dones.

Segons l'acord del govern per modificar la Llei de la Policia, les dones tindran preferència en les noves convocatòries i promocions internes dels Mossos quan es trobin en igualtat de criteri respecte a la idoneïtat de perfil amb els homes, sempre que la presència femenina dins la categoria a la qual aspirin no arribi al 40%.

D'aquesta manera, per resoldre els empats de puntuació en l'ordre de classificació dels aspirants, s'atendrà la necessitat de garantir l'equilibri d'homes i dones dins la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.

Un total de 3.548 dels 16.827 integrants dels Mossos són dones, la qual cosa representa un 21%, el percentatge més alt d'un cos policial a Espanya, si bé només el 10% són comandaments, segons dades de la policia catalana de l'any passat.
 

Davant d'aquesta situació, el govern ha introduït en la Llei de la Policia una disposició addicional setena que preveu que, mentre no s'aprovi el corresponent pla d'igualtat, i amb la finalitat d'aconseguir l'equilibri en el nombre de dones i homes dins la plantilla del cos dels Mossos, a les convocatòries per accedir a les diferents categories del cos, en cas d'empat, es donarà preferència als aspirants "del sexe menys representat, quan aquest no arribi al 40% d'aquella categoria".

El govern va aprovar un decret el novembre passat que autoritzava a crear 245 noves places de mossos d'esquadra per donar una "resposta al més ràpida possible al dèficit" que sofreix la plantilla de la policia catalana, que s'inclourien dins la convocatòria que s'està preparant per a 435 noves places de l'escala bàsica.

ARXIVAT A:
Policial
Anar al contingut