Les dones són més addictes a Internet que els homes

El perfil de l'addicte a Internet és una dona d'entre 19 i 26 anys amb un nivell d'estudis alt que passa més de 30 hores a la setmana connectada a la xarxa, principalment per xerrar o jugar, segons un estudi dut a terme pels psiquiatres espanyols publicat en la revista "Farmaex". Així, a Espanya hi ha uns 9 milions d'usuaris d'Internet, dels quals més del 6% fan un ús patològic de la xarxa. Aquest percentatge podria ser superior si es tinguessin en compte els menors de 14 anys, que no estan inclosos en la xifra d'usuaris, segons l'estudi.
Internet

Les dones són més addictes a Internet que els homes

El perfil de l'addicte a Internet és una dona d'entre 19 i 26 anys amb un nivell d'estudis alt que passa més de 30 hores a la setmana connectada a la xarxa, principalment per xerrar o jugar, segons un estudi dut a terme pels psiquiatres espanyols publicat en la revista "Farmaex". Així, a Espanya hi ha uns 9 milions d'usuaris d'Internet, dels quals més del 6% fan un ús patològic de la xarxa. Aquest percentatge podria ser superior si es tinguessin en compte els menors de 14 anys, que no estan inclosos en la xifra d'usuaris, segons l'estudi.
Actualitzat
L'estudi assenyala que hi ha tres grans tipus d'addictes a Internet: els que estan interessats en l'ordinador i naveguen durant hores per trobar programes i incorporar-los a l'equip, els que aprofiten les hores de connexió per relacionar-se amb altres internautes, i els qui tenen ludopatia i utilitzen la xarxa com a mitjà per jugar.