Les dones cobren a l'any 6.350 euros menys que els homes
La bretxa salarial s'ha reduït per quart any consecutiu, però la diferència de sous encara és del 22% de mitjana, xifra que s'agreuja segons el contracte, l'edat, els estudis i la crisi de la Covid
Les dones cobren a l'any 6.350 euros menys que els homes
Les dones cobren a l'any 6.350 euros menys que els homes
Jornada sobre bretxa salarial organitzada per la UGT (ACN/Lluís Sibils)

Les dones cobren a l'any 6.350 euros menys que els homes

La bretxa salarial s'ha reduït per quart any consecutiu, però la diferència de sous encara és del 22% de mitjana, xifra que s'agreuja segons el contracte, l'edat, els estudis i la crisi de la Covid

Actualitzat
TEMA:
Bretxa salarial

A Catalunya, les dones cobren 6.350 euros menys de mitjana a l'any que els homes, segons dades del govern, 529 euros de diferència al mes. Encara que la bretxa salarial s'ha reduït per quart any consecutiu, la diferència dels sous entre homes i dones encara és del 22% de mitjana, gairebé un punt per sobre de la mitjana a Espanya, del 21,4%.

Així es desprèn de l'estudi  "La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre homes i dones", de l'Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball elaborat amb dades de l'any 2018.
 
El salari mitjà anual masculí es va situar en 28.640 euros, mentre que el femení va ser de 22.289. Les diferències salarials entre homes i dones s'amplien al llarg de la vida laboral, segons el nivell d'estudis i del tipus de contracte si és temporal o fix. Tot plegat, a més, s'ha agreujat amb la pandèmia.

 

Tot i que la bretxa s'ha escurçat 3,8 punts percentuals entre 2014 i 2018, el Departament de Treball destaca que la desigualtat salarial continua sent "una de les manifestacions més punyents de la discriminació que pateixen les dones en el món laboral".


Efecte de la Covid a la bretxa

El primer impacte laboral de la crisi de la Covid va tocar especialment les dones; les reestructuracions de personal van començar pels empleats amb contractes a temps parcials, o temporals, i, en aquests casos, la proporció de dones és més alta. L'informe admet que "la major dedicació de les dones a tasques de cura pot repercutir encara més en les seves dificultats per poder progressar professionalment."

"Les dones estarien patint més severament les conseqüències econòmiques i financeres de la pandèmia, atès que tenen unes taxes de temporalitat i parcialitat més elevades que els homes, i tenen feines amb remuneracions més baixes."


Un 21,5% de les dones amb feina tenen un contracte a temps parcial, una taxa que gairebé triplica la dels homes, que és del 7,6%. En el cas dels contractes temporals, la diferència entre homes i dones és més petita, però també hi ha més dones, el 21,7%, que homes, un 17,9%.

 

També els ERTO han impactat en major proporció en les dones, sobretot a l'arrencada de la pandèmia. Les restriccions dels últims mesos s'estan notant, per exemple, al comerç o la restauració. 

De fet, des del sindicat UGT i coincidint amb el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, també han fet públic un informe "Bretxa salarial, Igual retribució per feines d'igual valor" que en el mateix sentit denuncien la devaluació dels treballs fets per dones i el gran impacte negatiu de la pandèmia en els sectors més feminitzats

Aquest informe assegura que un 15% més de dones que homes han perdut la feina. Que a Espanya entre un 1 i un 3,5% més dones han estat objecte d'ERTO i que 3 de cada 4 tenen un contracte temporal. i que 6 de cada 10 persones que cobren menys de 1.000 euros són dones. 
 

La secretària d'igualtat de la UGT de Catalunya, Eva Gajardo, destaca que ésen els sectors amb salaris més baixos on la diferència salarial és més àmplia:  

"On els salaris són més baixos és on més bretxa hi ha. I, per exemple, podem di que les persones treballadores de la restauració, personal,  vendes, i altres tenen una bretxa salarial del 33,73%." 

Segons les dades de Treball, les dones s'ocupen, en major mesura, en sector de menys nivell retributiu. És el cas del comerç al detall, on el personal femení representa un 67,5%, o de les activitats administratives i serveis auxiliats, on les dones representen el 53,3%.

Segons Gajardo, el gran problema està en el fort arrelament a la societat dels rols de gènere, que provoquen una gran concentració de les dones en determinades ocupacions.

"Les dones, quan ens situem dintre del mercat de treball, ja d'entrada tenim una bretxa del 18% i això ve perquè les dones ens estem inserint en unes professions que ja són molt feminitzades. És una bretxa que en diem vocacional.

Segons l'EPA, Enquesta de Població Activa, el 81,7% de les dones ocupades ho estan en quatre tipus d'ocupacions: en serveis de restauració, personals, protecció i habitatge; personal comptable, administratiu i oficina; personal tècnic i professional científic i intel·lectual; i ocupacions elementals.

La bretxa salarial és del 21% als serveis i de prop del 20% a la indústria. Davant d'això, des de la UGT exigeixen el compliment dels plans d'igualtat a les empreses, transparència en el registre dels sous i que es facin auditories.

 

Bretxa segons l'edat i la formació 

Segons les dades del departament de Treball, les dones aconsegueixen el màxim salarial entre els 35 i els 44 anys, 23.847 euros de mitjana-, mentre que els homes l'aconsegueixen a partir dels 55 anys, amb un sou de 32.313 euros de mitjana. La bretxa salarial també creix segons la franja d'edat i és més alta també en funció del nivell d'estudis.

 

Les dones tenen pitjors salaris a tots els nivells, però principalment entre les persones amb menys formació: les dones amb només educació primària cobren un salari brut mitjà anual un 34,7 % inferior al dels homes.

 

ARXIVAT A:
Bretxa salarialDrets laborals
Anar al contingut