Les ciutats podran restringir l'accés al centre dels cotxes d'abans del 92 i els dièsel més "bruts"

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire, que estableix les zones urbanes d'atmosfera protegida o ZUAP. El pla preveu etiquetar els vehicles per colors en funció del que contaminin i als més "bruts" se'ls podrà restringir l'accés al centre de les ciutats. El pla també generalitza a la resta d'Espanya mesures com les zones de velocitat variable, obre la porta als peatges urbans i finalment modifica dos impostos, el de circulació, que s'aplicarà en funció de com de contaminant sigui un vehicle, i l'impost de combustibles, que eliminarà la bonificació que hi ha actualment pel gasoil.
Les ciutats podran restringir l'accés al centre dels cotxes d'abans del 92 i els dièsel més "bruts"
Madrid

Les ciutats podran restringir l'accés al centre dels cotxes d'abans del 92 i els dièsel més "bruts"

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire, que estableix les zones urbanes d'atmosfera protegida o ZUAP. El pla preveu etiquetar els vehicles per colors en funció del que contaminin i als més "bruts" se'ls podrà restringir l'accés al centre de les ciutats. El pla també generalitza a la resta d'Espanya mesures com les zones de velocitat variable, obre la porta als peatges urbans i finalment modifica dos impostos, el de circulació, que s'aplicarà en funció de com de contaminant sigui un vehicle, i l'impost de combustibles, que eliminarà la bonificació que hi ha actualment pel gasoil.
Actualitzat
(Foto: ACN).

Els elèctrics obtindrien el distintiu verd. (Foto: ACN).

Tots els cotxes anteriors al 1992 i els dièsel més contaminants tindran prohibida l'entrada a les futures zones d'atmosfera protegida de les ciutats (ZUAP), que haurà de delimitar en el futur cada ajuntament. Així ho planteja el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire aprovat al Consell de Ministres, que defineix les ZUAP com a àrees urbanes o metropolitanes, acotades espacialment per aplicar una sèrie de mesures, la majoria sobre el trànsit per reduir la contaminació.

La principal eina per a la gestió de les ZUAP és l'etiquetatge dels vehicles pel Ministeri d'Indústria, classificat en cinc categories segons les seves emissions contaminants. Per ordre de grau de contaminació, hi ha en primer lloc l'adhesiu vermell, en forma de fulla i numerat amb l'1; a continuació se situa el taronja (número 2), el groc (3), el verd (4) i l'adhesiu verd amb el número 4+. Aquest últim correspon als vehicles híbrids, híbrids endollables, de gas i elèctrics.

Una vegada identificats els vehicles en l'àmbit nacional i desenvolupada la legislació pertinent que permet a l'administració local crear les ZUAP i limitar-hi l'accés dels més contaminants, el mateix ajuntament dissenyarà i triarà el nivell de restricció i les fases d'aplicació. Segons el pla, es podria aplicar una primera fase a partir del 2013 i altres posteriors el 2014, 2016, etc.

Les mesures per a les ZUAP seran d'"obligat compliment", entre altres la limitació permanent de l'accés dels cotxes més contaminants i la gestió de l'aparcament, que ha de ser regulat amb distinció tarifària entre residents i no residents.

El document del Ministeri de Medi Ambient també aposta per estudiar l'ús de l'etiquetatge en motocicletes, que en ciutats com Barcelona representen més del deu per cent de les emissions de nitrogen i partícules PM10.

D'altra banda, el pla planteja la limitació de la velocitat màxima de circulació a la perifèria de les ciutats, per mitjà d'un sistema de velocitat variable segons el qual durant les hores de màxim trànsit la màxima permesa es redueix i en les hores amb menor trànsit (migdia i nit) es torna a augmentar.

Aquesta mitjana, segons Medi Ambient, afavoreix la reducció de les emissions dels motors pel menor consum de combustible, alhora que s'aconsegueix una disminució de la cogestió del trànsit a l'entrada de la ciutat, amb menor alternança de parades i arrencades. Igualment, es proposa aplicar limitacions d'accés espacials i temporals per a determinats vehicles durant episodis de contaminació.

El pla, que consta de 90 mesures i gairebé 200 pàgines, planteja també l'elaboració d'una guia metodològica per a la correcta ubicació d'estacions de mesura, i d'un protocol d'actuació a l'hora de reubicar estacions. Inclourà criteris homogenis que permetin identificar de forma clara i transparent les causes de la reubicació de les estacions. La seva localització serà revisada com a mínim cada cinc anys i sempre que concorrin circumstàncies que ho justifiquin.