Les cinc empreses municipals de Viladecans s'unifiquen per optimitzar els seus recursos

Viladecans (Baix Llobregat).- L'Ajuntament de Viladecans ha aprovat en el Ple municipal d'aquest mes de març unificar la gestió de les cinc empreses municipals de Viladecans: la Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània (Vimed), les seves filials Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans SL (Vigip), Gestió d'Aparcaments Viladecans SL (Viparq) i Viladecans Renovació Urbana SL (Viurbana), així com la Societat Privada Municipal Viladecans Qualitat SL. D'aquesta manera es pretén harmonitzar les línies estratègiques de les empreses i optimitzar recursos i millorar la seva gestió.
Les cinc empreses municipals de Viladecans s'unifiquen per optimitzar els seus recursos

Les cinc empreses municipals de Viladecans s'unifiquen per optimitzar els seus recursos

Viladecans (Baix Llobregat).- L'Ajuntament de Viladecans ha aprovat en el Ple municipal d'aquest mes de març unificar la gestió de les cinc empreses municipals de Viladecans: la Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània (Vimed), les seves filials Gestió d'Infraestructures i Projectes Viladecans SL (Vigip), Gestió d'Aparcaments Viladecans SL (Viparq) i Viladecans Renovació Urbana SL (Viurbana), així com la Societat Privada Municipal Viladecans Qualitat SL. D'aquesta manera es pretén harmonitzar les línies estratègiques de les empreses i optimitzar recursos i millorar la seva gestió.