Les captures de peix van experimentar a Catalunya una lleugera caiguda del 2,38% el 2005

Barcelona.- Les captures de peix a Catalunya es van mantenir pràcticament estables el 2005, ja que van experimentar una petita reducció del 2,38% en relació al 2004. Així, l'any passat es van capturar 32.879 tones de peix, pel qual es va pagar en primera venda 116 milions d'euros, un 3,15% menys que l'any anterior.
Les captures de peix van experimentar a Catalunya una lleugera caiguda del 2,38% el 2005

Les captures de peix van experimentar a Catalunya una lleugera caiguda del 2,38% el 2005

Barcelona.- Les captures de peix a Catalunya es van mantenir pràcticament estables el 2005, ja que van experimentar una petita reducció del 2,38% en relació al 2004. Així, l'any passat es van capturar 32.879 tones de peix, pel qual es va pagar en primera venda 116 milions d'euros, un 3,15% menys que l'any anterior.