Internet, ordinadors, xarxa, connexió (Foto: Reuters)
Internet, ordinadors, xarxa, connexió (Foto: Reuters)
Barcelona/Karma Peiró

L'ensenyament a la societat de la informació: llums i ombres (II)

La societat del coneixement cap a la qual anem exigeix noves competències i una renovació didàctica important. Per on començar? Les resistències són comprensibles: qui no té por dels canvis? Els ordinadors ja són a les aules però les connexions funcionen? Si fallen, els alumnes perden la confiança en l'aprenentatge digital. Els professors reconeixen que s'han de posar les piles tecnològicament però que queden altres canvis pendents. Professors i alumnes d'escoles de Catalunya parlen amb el 3cat24 sobre el seu dia a dia des que les TIC han entrat a les aules.

Actualitzat
(ve de la primera part....)

Les TIC a les aules, assignatura pendent?

En Josep Rivera Bofill és professor d'ESO i Batxillerat a Badalona. Ell diu que encara té pendent reciclar-se en l'ús de les TIC a classe. "No és tan senzill com algú de fora pot pensar. La realitat és la que és. Primer cal controlar l'aula. Si els recursos tècnics no funcionen comença el xivarri. Pots passar-te 30 minuts intentant que funcioni i això provoca nervis i frustració al professor".
L'Anna Piñero Prat no està a cap curs actualment però ha fet cicle superior a l'Escola Lavínia de Barcelona. Ella creu que el problema no és tant reciclar-se en les TIC, sinó saber implementar-les en el procés d'ensenyar i aprendre.
Marc Avià:
"L'ensenyament és un assaig i error diari. S'ha de prendre distància per poder-se autoavaluar: Què estic fent bé? Què puc millorar? Què ha fallat en aquesta activitat? Funcionarà aquesta tècnica?". 
Mònica Rubio: "Si fóssim capaços de trobar els espais per treballar cooperativament entre els professors, tot seria més fàcil i profitós".
Montserrat Filella: "Jo estic al dia de l'assignatura que imparteixo. Però amb la rapidesa dels nous avenços, mai en saps prou! Coses molt bàsiques dins el programari d'ensenyament et queden un xic lluny. D'altra banda, els programes de retoc d'imatges són molt cars i m'he de buscar la vida ja que no hi ha recursos per al professorat".

El Projecte Educat 1x1: aprovat o suspès?


Marc Avià: "Hem fet l'exercici d'observar què fan els nostres alumnes davant d'un PC? Com usen els ordinadors i què n'esperen? Inundar les aules de maquinària tecnològica sense més, no ens portarà enlloc. Hem d'anar més enllà".
Anna Fité: "Els ordinadors no van com se'ns va prometre. No sempre hi ha connectivitat i normalment és molt lenta. Tardem molt a entrar tots a la mateixa pàgina, especialment si és el llibre virtual de Santillana. No funciona l'aula virtual ('moodle'). Molts dels exercicis estan informàticament mal programats".
Begoña Martínez: "L'Educat 1x1 ho veig bé perquè facilita la feina del professor i la de l'alumne per la diversitat de recursos que es poden consultar alhora (vídeos, informació, webs, etc.) S'han de limitar els usos a facebooks, hotmails, etc. perquè són una font de dispersió important".
Josep Rivera Bofill: "Porto dos mesos en el projecte 1x1 i no ho veig clar. Tinc massa alumnes. Per ensenyar-los alguna cosa hauria d'oblidar-me del temari però no és tan senzill".
Carles Buide Aso: "Els diners ficats en el Projecte Educat 1x1 s'han gestionat malament. Obliguen a comprar un material determinat i no permeten que el centre en pugui escollir un altre de més apropiat. No sabem que passarà el curs vinent, ni si hi ha diners per continuar-lo. Políticament ara sembla que no agrada. Tornem a fer canvis i a desestabilitzar el sistema educatiu. Al final qui perd són els alumnes".
Marta Ballarín Enjuanes: "La idea és molt bona, però els ordinadors que tenen els alumnes són massa petits (amb tots els aspectes) per treballar moltes hores. Per a ells són com una joguina. La xarxa no va bé i el llibre deixa molt a desitjar. No sé de què serveix un professorat que passi hores a posar-se al dia si arriba a la classe i ha de fer les coses com feia 5 anys enrere perquè aquell dia "no funciona".
Montserrat Filella: "Amb els llibres digitals i les plataformes hi ha molt monopoli i ho patim docents i alumnat. A més, no tothom hi pot accedir encara".
Núria Darder: "Falten recursos, espais, hi ha problemes tècnics, etc. Hi ha manca de formació per als mestres interessats però hi ha mestres que es neguen a avançar. Tenen una ment quadriculada, estan lligats al llibre de text. És la direcció que ens porta el vent, així que no ens quedarà més remei que adaptar-nos i tirar endavant".

Organitzar les escoles d'una altra manera per treballar amb les TIC?


Pitu Martínez és professor a l'ESO: "A principis del segle XX hi havia tot un moviment d'innovació metodològica arreu d'Europa i que van crear el moviment de l'Escola Moderna (amb noms destacats com Freinet, Piaget, Montessori, Decroly o Dewey) amb propostes organitzatives i metodològiques que mai han tingut un ressò massiu a les aules però que avui s'adaptarien perfectament amb les TIC. Investigació, treball global i per projectes, reflexió i anàlisi són algunes de les coses que ja es promovien fa un segle. Ara les TIC ens obren finestres al món, blogs, ràdio i televisió per internet, Google Maps o Earth, etc."
Marc Avià:
"El pilar del canvi ha de ser l'ús de metodologies didàctiques per fer treballar activament els alumnes. No dic res nou, fa cent anys que està inventat, tot i que costa molt d'aplicar. Hem de buscar camins per involucrar els alumnes en el seu aprenentatge. No oblidem que per a molts adolescents un ordinador és per sobre de tot un instrument de lleure. Per tant els costa molt d'assumir que també pot ser una eina per treballar, per aprendre. És per això que quan estan a classe davant d'un ordinador els costa desconnectar d'aquest vessant més lúdic i obren el Facebook o el Messenger mentre fan l'activitat".
Mònica Rubio: "L'alumnat ha d'aprendre a fer servir positivament tot el potencial que se'ls hi ofereix. El centre haurà de reorganitzar-se, al voltant d'un nou funcionament. Les famílies haurien de ser part activa d'aquest programa. L'administració ha de posar els recursos que s'escaiguin. Tota la comunitat educativa és responsable i està implicada en el procés.
Begoña Martínez: "L'organització de matèries per un únic llibre de text està més que obsolet. Cal aprofitar la diversitat de fonts d'informació i el diferents suports per garantir que cadascú aprengui al seu estil. Penso que les classes magistrals encara són importants però no diàriament. Les intervencions del mestre han d'ajudar a fer la recerca de la informació, a triar-la i a fer-ne una anàlisi crítica".
Puri Peire: "Hem d'ensenyar els nostres alumnes a ser selectius, a saber triar les fonts, a valorar-les i a preguntar. Els professors hem de ser capaços de desvelar els seus dubtes i acompanyar-los en la cerca d'informació".
Montserrat Filella: "Evidentment amb recursos i reciclatges per part del professorat i dotant els centres amb millors infraestructures. De què serveix que un alumne de 1r d'ESO tingui durant la seva escolarització obligada un munt d'avantatges com ara accés a una informació amb diferents metodologies, i que de cop i volta et trobis que aquell mateix alumne, ja a Batxillerat no pugui ni accedir a un ordinador adient (si no és el propi). Cal ser realista però també sense deixar de tenir un cert idealisme per moure muntanyes. L'educació, està a les mans de tothom, sigui amb TIC o no, hi hagi crisi o no, l'adaptació i el repte, entre altres són molt importants per seguir endavant.
Núria Darder: "Caldria dos mestres a l'aula o treballar amb mig grup, etc. Materials com PDI, portàtils, ordinadors, impressores, escàners, etc."
Anna Piñero: "El treball cooperatiu entre professorat i alumnat, l'autonomia de l'alumnat en el seu aprenentatge i el canvi de rol del professorat contribuirien a millorar el canvi. Tot això facilitat per les TIC, però primer el canvi del com, i desprès amb què".

I els alumnes què n'opinen de la introducció de les TIC a les aules? 

(Continua llegint la tercera part...)
 NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut