L'empresa Inca sol·licita llicència per instal·lar tres aerogeneradors al Coll de l'Alba, vora de la central d'Ecovent

Tortosa.- L'empresa Inca, Ingeniería y Arquitectura, SL, ha sol·licitat a l'Ajuntament de Tortosa llicència per instal·lar una petita central eòlica al Coll de l'Alba, vora l'actual promoguda per Ecovent, que constarà de 'tres aerogeneradors de 60 metres d'alçada i 1.300 kW de potència nominal unitària', segons concreta la petició de llicència. Els molins són de les mateixes característiques que els instal·lats per Ecovent i la seva posada en marxa requerirà la instal·lació, en una caseta ja existent, d'una estació transformadora elevadora per adequar la potència a mitja tensió i connectar-la a la xarxa de distribució.
L'empresa Inca sol·licita llicència per instal·lar tres aerogeneradors al Coll de l'Alba, vora de la central d'Ecovent

L'empresa Inca sol·licita llicència per instal·lar tres aerogeneradors al Coll de l'Alba, vora de la central d'Ecovent

Tortosa.- L'empresa Inca, Ingeniería y Arquitectura, SL, ha sol·licitat a l'Ajuntament de Tortosa llicència per instal·lar una petita central eòlica al Coll de l'Alba, vora l'actual promoguda per Ecovent, que constarà de 'tres aerogeneradors de 60 metres d'alçada i 1.300 kW de potència nominal unitària', segons concreta la petició de llicència. Els molins són de les mateixes característiques que els instal·lats per Ecovent i la seva posada en marxa requerirà la instal·lació, en una caseta ja existent, d'una estació transformadora elevadora per adequar la potència a mitja tensió i connectar-la a la xarxa de distribució.
Actualitzat