L'empresa Cerima Cherries construirà una nova nau i un edifici d'oficines a les seves instal·lacions de Tivissa

L'empresa Cerima Cherries construirà una nova nau i un edifici d'oficines a les seves instal·lacions de Tivissa

L'empresa Cerima Cherries construirà una nova nau i un edifici d'oficines a les seves instal·lacions de Tivissa

ACN Tivissa.-La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha aprovat definitivament el projecte d'ampliació de les instal·lacions agrícoles que l'empresa Cerima Cherries té a Tivissa (Ribera d'Ebre). El projecte preveu la construcció d'una nova nau de 480 metres quadrats, que s'ubicarà entre les dues existents, i un edifici annex de 680 metres quadrats, per a recepció, oficines i vestidors del personal. Cerima Cherries dona feina directa a 200 persones en la manipulació del producte i a unes 800 més en la recol·lecció. La seva superfície de conreu ha passat de 200 a 350 hectàrees i les tones de cireres recol·lectades, de les 1.500 anuals a les 4.000. L'empresa ha experimentat una forta demanda del seu producte, sobretot per a l'exportació, i preveu duplicar la producció.

La companyia de Tivissa es dedica al conreu, manipulació, envasat i venda de cireres, amb camps a diversos municipis de les Terres de l'Ebre. Les instal·lacions de Cerima Cherries se situen entre les carreteres C-44 i T-3031 on hi ha les actuals naus de recepció, triatge, envasat i emmagatzematge de les cireres procedents dels diversos conreus. En conjunt, el projecte d'ampliació suposa un increment de l'ocupació de l'àmbit del 40%. El projecte aposta per compactar les edificacions i evitar la dispersió, tot construint-les en paral·lel, el que redueix el seu impacte visual. La vegetació existent, la distribució de les naus i l'ús de colors harmònics amb l'entorn afavoreixen l'ocultació del conjunt des de la carretera C-44. L'ampliació de Cerima Cherries requereix modificar el traçat d'un camí públic sense sortida, que ara esdevindrà un vial particular de l'explotació cirerera. En aquest cas, els canvis consistiran en la millora dels radis de gir, la disminució del seu pendent i la millora del drenatge.