L'economia catalana creix un 3,4% el primer trimestre del 2006

L'economia catalana ha crescut un 3,4% durant el primer trimestre del 2006, segons l'avenç de programació econòmica del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. Aquest creixement iguala l'índex de creixement dels últims tres mesos del 2005, el més alt en tres anys. Aquest creixement s'atribueix al manteniment del sector de la construcció i a la recuperació de l'industrial. Aquest últim sector ha crescut un 0,9%. Això suposa un fort increment de l'activitat industrial en relació al trimestre anterior, en què el sector només va créixer un 0,2%.
L'economia catalana creix un 3,4% el primer trimestre del 2006
Barcelona

L'economia catalana creix un 3,4% el primer trimestre del 2006

L'economia catalana ha crescut un 3,4% durant el primer trimestre del 2006, segons l'avenç de programació econòmica del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat. Aquest creixement iguala l'índex de creixement dels últims tres mesos del 2005, el més alt en tres anys. Aquest creixement s'atribueix al manteniment del sector de la construcció i a la recuperació de l'industrial. Aquest últim sector ha crescut un 0,9%. Això suposa un fort increment de l'activitat industrial en relació al trimestre anterior, en què el sector només va créixer un 0,2%.
Actualitzat
Un augment així de l'àrea industrial no es produïa des del 2004. El creixement de la construcció ha estat, en aquest primer trimestre, del 5,7%, una dècima més que en els anteriors tres mesos. També han millorat la producció de béns d'equip i les exportacions. Això ha repercutit en la creació d'ocupació. Segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social, l'ocupació entre els mesos de gener i març s'ha incrementat un 5,4%. El 80% de les noves afiliacions corresponen a treballadors estrangers, que ja suposen un 11% dels afiliats a la Seguretat Social a Catalunya.