Barcelona

L'avantprojecte de la llei d'educació preveu que a cada zona hi hagi un màxim d'immigrants

El Departament d'Educació ha presentat l'avantprojecte de la nova llei d'educació, aquella que el passat mes de febrer va portar el sector a la vaga. Aleshores, els sindicats van interpretar que la nova llei emparava la gestió privada dels centres públics, i per això, van oposar-s'hi frontalment. Ara, el Departament ha revisat aquesta qüestió i el text presentat enterra aquesta possibilitat. L'articulat de la llei té altres novetats, com que la Generalitat regularà el percentatge màxim d'alumnes immigrants als centres.

Actualitzat
La majoria d'aspectes que figuraven al document de bases que el febrer passat va portar més de 50.000 persones al carrer, es mantenen a l'avantprojecte de la llei d'educació. N'ha caigut, però, el que més recel va despertar, aquell que parlava de la possible gestió indirecta d'alguns centres públics. Segons els sindicats, obria la porta a la privatització de la xarxa pública. Aquesta opció ja no se cita en el text de l'avantprojecte.

En canvi, el concepte d'autonomia del centre es manté com un dels pilars de la norma. Una de les pretensions més destacables és que la Generalitat fixi tot el currículum del centre. Ara, és el Ministeri qui marca aproximadament la meitat dels horaris del centre. Segons el nou text, el Departament establirà les competències bàsiques que han d'assolir els alumnes i deixarà a les mans de cada centre la manera d'adquirir aquestes competències, per exemple decidint com reparteixen les hores de cada assignatura. Els equips directius guanyen poder de decisió i podran escollir part del professorat. Aquesta autonomia, però, comportarà que s'haurà de rendir comptes i per això es crearà una agència que avaluarà la feina que fan els centres.

Per aconseguir més proximitat, el territori es dividirà en zones educatives. En aquest sentit, una de les novetats més destacades és que a cada zona s'establirà un percentatge màxim d'alumnes immigrants. L'objectiu és que les escoles concertades matriculin més alumnes amb necessitats educatives específiques.

Amb el nou avantprojecte, la Generalitat podrà crear el seu model d'oposicions a mestre i tindrà un cos docent propi. El nombre de cursos obligatoris augmenta amb la nova llei. Actualment, en l'etapa dels 3 als 6 anys a Catalunya ja s'escolaritza pràcticament tothom, però la nova llei declararà, per primera vegada, que a partir dels 3 anys anar a l'escola serà obligatori. El document també recull la necessitat d'augmentar l'oferta dels 0 als 3 anys i el compromís d'anar augmentant la inversió en educació fins a situar-la, com a mínim, en la mitjana de la UE.

Per acabar, la llei donarà impuls als centres amb oferta dels 3 als 18 anys. Actualment, quan els alumnes acaben Primària han de començar la Secundaria a un altre lloc.
NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut