L'aqüífer d'Arbúcies no està sobreexplotat, però s'hi restringiran les extraccions dos anys

L'estudi sobre l'estat de l'aqüífer d'Arbúcies conclou que no està sobreexplotat, però alerta de noves captacions. Les peticions d'un canvi en la cultura del consum d'aigua i la impressió que les empreses embotelladores exercien una explotació excessiva en els aqüífers del Montseny van fer decidir fa un parell d'anys encarregar un estudi sobre l'estat d'aquest aqüífer.
L'aqüífer d'Arbúcies no està sobreexplotat, però s'hi restringiran les extraccions dos anys
Arbúcies

L'aqüífer d'Arbúcies no està sobreexplotat, però s'hi restringiran les extraccions dos anys

L'estudi sobre l'estat de l'aqüífer d'Arbúcies conclou que no està sobreexplotat, però alerta de noves captacions. Les peticions d'un canvi en la cultura del consum d'aigua i la impressió que les empreses embotelladores exercien una explotació excessiva en els aqüífers del Montseny van fer decidir fa un parell d'anys encarregar un estudi sobre l'estat d'aquest aqüífer.
Actualitzat
Tot i l'extracció d'aigües subterrànies que fan les empreses embotelladores del Montseny, la riera d'Arbúcies no està sobreexplotada, encara que tendeix a disminuir. Aquesta pèrdua de cabal es deu, principalment, a l'augment del consum per a usos domèstics i industrials, al fet que la vegetació ocupi més superfície i a la disminució de les pluges en els últims anys. Aquestes conclusions de l'estudi, encarregat per l'Agència Catalana de l'Aigua a la Universitat de Barcelona, han de servir per fer un pla de gestió de les aigües del Montseny. El pla, però, no inclourà les extraccions de les embotelladores, com demanaven els alcaldes de la zona, perquè depenen del Departament d'Indústria. Mentre no estigui elaborat el pla de gestió, l'Agència Catalana de l'Aigua ha establert una moratòria per al Montseny-Guilleries de dos anys, que restringirà noves captacions, però no afectarà les concessions de les plantes d'aigua mineral.