Quan es permetrà als líders condemnats accedir a permisos per sortir al carrer

Requisits per obtenir el tercer grau, el marc normatiu, el procés de classificació i el procés de revisió
Quan es permetrà als líders condemnats accedir a permisos per sortir al carrer
Sentència procés

Quan es permetrà als líders condemnats accedir a permisos per sortir al carrer

Requisits per obtenir el tercer grau, el marc normatiu, el procés de classificació i el procés de revisió
Roger Rovira Actualitzat
TEMA:
Judici procés
Quan es permetrà als líders condemnats accedir a permisos per sortir al carrer

El reglament penitenciari preveu la possibilitat que qualsevol persona condemnada en sentència ferma pugui ser classificada en tercer grau. Un règim penitenciari -aplicable als polítics condemnats pel tribunal Suprem- que permet a l'intern poder sortir durant el dia de la presó per anar a treballar i només tornar-hi per anar a dormir, i també passar el cap de setmana a casa. Aquesta, una possibilitat que proposa la junta de tractament del centre penitenciari en base a informes tècnics sobre el pres com la seva situació personal, el tipus de condemna o el risc de reincidència.


Classificació en tercer grau

La classificació en tercer grau suposa la sortida de l'intern durant el dia per treballar o realitzar activitats formatives o de tractament encaminades a la seva reinserció, i la tornada al centre penitenciari per dormir i perquè el personal de tractament mantingui la supervisió sobre el cas, amb entrevistes de seguiment i els controls que s'escaiguin. Ha de continuar al centre un mínim de 8 hores.

El cap de setmana el pot passar al seu domicili. Una decisió que ha d'aprovar la junta de tractament del centre penitenciari.

Com que es tracta de la primera valoració del cas des de l'ingrés en el sistema penitenciari, aquest procediment s'anomena "classificació inicial". La llei preveu un termini màxim de dos mesos d'observació perquè els equips facin aquesta proposta.

La classificació en tercer grau també implica el trasllat de l'intern des d'un centre penitenciari de règim ordinari a un centre penitenciari de règim obert.

El centre obert es diferencia del centre penitenciari ordinari perquè compta amb unes mesures de seguretat més atenuades, i un major contacte amb el medi comunitari, per facilitar la incorporació progressiva a la vida en llibertat.

 


Requisits per obtenir el tercer grau

Per fer una proposta de classificació inicial en tercer grau, la junta de tractament valora la longitud de la condemna, al costat d'altres factors com ara el risc de reincidència o de trencament de condemna, les característiques personals i socials del penat, si es tracta del primer ingrés en un centre penitenciari, el suport familiar amb què compta, si té feina a fora, la conducta dins del centre i la participació i compromís en el seu programa individual de tractament, entre d'altres.


Marc normatiu

El Reglament Penitenciari recull que s'ha d'aplicar el tercer grau als interns que estiguin capacitats per dur a terme un règim de vida en semillibertat (art. 102.3).

L'article 103 del Reglament Penitenciari regula el procés de classificació inicial. I el règim de vida en tercer grau està recollit en els articles que van del 80 al 88.

Actualment, un de cada quatre interns a Catalunya està en tercer grau. I a un de cada tres se'l classifica directament en aquest règim. L'any passat, les juntes de tractament dels centres penitenciaris van fer 873 propostes de classificació inicial en tercer grau.

A Catalunya, de les 8.484 persones que compleixen pena de presó, 1.640 ho fan en tercer grau. Representen un 26% del total d'interns classificats.

El tercer grau és una de les modalitats de compliment de la pena de presó prevista per l'ordenament jurídic que mantenen l'intern sota la supervisió de l'administració penitenciària fins al compliment definitiu de la condemna.

 


El procés de classificació en primer, segon i tercer grau

Des de l'ingrés a la presó de qualsevol persona condemnada amb sentència ferma, la junta de tractament del centre penitenciari disposa de dos mesos, com a màxim, per fer una proposta de classificació inicial.

Aquesta primera classificació pot ser en primer grau, que es correspon amb el règim tancat, en segon grau, que es correspon amb el règim ordinari, o bé en tercer grau, que es correspon amb el règim obert, en aplicació del Reglament Penitenciari.

Un equip multidisciplinari del centre (articles 36 a 38 del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya)  entrevista l'intern i la seva família, estudia l'expedient judicial, avalua l'intern i, en reunió d'equip, discuteix les característiques del cas i quin grau de classificació vol proposar. Facilita, doncs, un informe del psicòleg, el jurista, l'educador i el treballador social dirigit a la junta de tractament del centre on cada professional exposa el cas des de la seva disciplina i fa una proposta de grau.

Aquests informes s'estudien en el si de la junta de tractament, un òrgan col·legiat (articles 30 a 32 del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya). Aquesta junta de tractament acorda una proposta de grau en funció dels informes rebuts i l'eleva al Servei de Classificació de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que pren la decisió definitiva, ja sigui confirmant o modificant la proposta, per garantir la unitat de criteri de tots els centres penitenciaris, en el que es correspon amb un procés únicament i exclusivament de caràcter tècnic.

Contra aquesta decisió, que signa la cap del Servei de Classificació per delegació del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, l'intern pot interposar recurs davant el jutge de vigilància penitenciària. També pot interposar recurs la Fiscalia.


El procés de revisió

Cada 6 mesos s'ha de revisar la classificació d'un intern (a excepció dels interns classificats en primer grau: a Catalunya aquests casos es revisen cada 3 mesos). En cas que hi hagi una involució, es procedeix a una regressió immediata.

El procediment de revisió és el mateix que el de classificació: l'equip estudia, la junta de tractament proposa, la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima resol, ja sigui confirmant o modificant la proposta de la junta, i el fiscal o l'intern poden recórrer, cas en què intervindria el jutge de vigilància penitenciària.

 

ARXIVAT A:
Judici procés Tribunal Suprem