L'Alta Anoia sol·licitarà la Indicació Geogràfica Protegida pel cigronet per obtenir un segell europeu de qualitat

Jorba (Anoia).- L'Alta Anoia sol·licitarà una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) pel cigronet amb l'objectiu d'obtenir un distintiu de qualitat en l'àmbit europeu. Primer de tot, però, el Consorci de Promoció Turística de l'Alta Anoia està treballant per identificar la varietat autòctona de la zona per obtenir la 'més pura'. Una vegada establerta, esperen començar els tràmits per registrar la varietat durant l'any que ve i en el termini de quatre anys esperen poder disposar de la IGP. Actualment, està a punt d'entrar en funcionament el reglament regulador del cigronet de l'Alta Anoia i, properament, es crearà un consell regulador que vetllarà pel manteniment de la seva qualitat.
L'Alta Anoia sol·licitarà la Indicació Geogràfica Protegida pel cigronet per obtenir un segell europeu de qualitat

L'Alta Anoia sol·licitarà la Indicació Geogràfica Protegida pel cigronet per obtenir un segell europeu de qualitat

Jorba (Anoia).- L'Alta Anoia sol·licitarà una Indicació Geogràfica Protegida (IGP) pel cigronet amb l'objectiu d'obtenir un distintiu de qualitat en l'àmbit europeu. Primer de tot, però, el Consorci de Promoció Turística de l'Alta Anoia està treballant per identificar la varietat autòctona de la zona per obtenir la 'més pura'. Una vegada establerta, esperen començar els tràmits per registrar la varietat durant l'any que ve i en el termini de quatre anys esperen poder disposar de la IGP. Actualment, està a punt d'entrar en funcionament el reglament regulador del cigronet de l'Alta Anoia i, properament, es crearà un consell regulador que vetllarà pel manteniment de la seva qualitat.