L'alcalde de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç i el Consell de Gremis firmen avui un manifest contra la liberalització dels horaris comercials

L'alcalde de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç i el Consell de Gremis firmen avui un manifest contra la liberalització dels horaris comercials. Els promotors del manifest volen mantenir la situació actual, que no autoritza a obrir els festius, tret d'algunes excepcions.
L'alcalde de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç i el Consell de Gremis firmen avui un manifest contra la liberalització dels horaris comercials

L'alcalde de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç i el Consell de Gremis firmen avui un manifest contra la liberalització dels horaris comercials

L'alcalde de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç i el Consell de Gremis firmen avui un manifest contra la liberalització dels horaris comercials. Els promotors del manifest volen mantenir la situació actual, que no autoritza a obrir els festius, tret d'algunes excepcions.
Actualitzat