L'Ajuntament de Tarragona congela els impostos i taxes municipals per quart any consecutiu

L'Ajuntament de Tarragona congela els impostos i taxes municipals per quart any consecutiu

ACN Tarragona.-L'Ajuntament de Tarragona congelarà els impostos i taxes municipals per quart any consecutiu. Així, el tipus de l'IBI, la recollida d'escombraries, l'impost de vehicles de tracció mecànica, l'IAE i la resta de taxes mantindran el seu preu. Les llicències d'obres i d'obertura d'establiments, les cèl·lules d'habitabilitat i de primera ocupació també es mantindran. També es manté la bonificació aplicada als ciutadans que facin efectius el pagament dels tributs de forma avançada, en concret, el mes de febrer. Es mantindrà el pagament avançat amb una bonificació del 2,5% pels contribuents que s'hi acullin. També es mantindrà el pagament fraccionat en deu mensualitats. Pel que a l'impost de vehicles, s'incrementa la bonificació als vehicles híbrids. El regidor d'Economia i Hisenda, Pau Pérez, ja ha iniciat converses amb els grups municipals de l'oposició per escoltar les seves peticions.

Segons Pérez, la mesura es pren amb l'objectiu "d'afavorir l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball". Una altra de les mesures que es mantenen és les bonificacions fiscals als tributs de l'IBI a 5 anys i l'ICIO es manté amb l'objectiu de fomentar l'ocupació. "En un moment en què cal fomentar l'ocupació, aquestes mesures implantades per l'equip de govern es plantegen per afavorir la contractació de treballadors indefinits", considera Pérez.El regidor ha assegurat que "s'està complint de manera estricta el Pla d'ajust econòmic aprovat per l'Ajuntament el de març de 2012, que va ser informat favorablement pel Ministeri d'Economia i Hisenda" i que el consistori "sortirà del Pla d'Ajust un any abans del previst", ja que finalitzava el 2019. En el pla hi figuren el conjunt de mesures a adoptar, tant referents a ingressos com a despeses, així com altres mesures per a l'elaboració dels pressupostos, durant els pròxims 10 anys, amb la finalitat de garantir l'estabilitat pressupostària.L'Ajuntament destina 100.000 euros per ajudar a les famílies tarragonines amb escassa capacitat econòmica per fer front a les despeses bàsiques de la llar. En concret, 1.088 famílies han sol·licitat un ajut. Enguany, com a novetat es destinaran 20.000 euros més a la convocatòria dels ajuts socials a l'impost de béns immobles en supòsits de transmissions de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament. Aquesta convocatòria està oberta fins a finals d'any.