L'Ajuntament de Girona farà una campanya per demanar als treballadors que donin el 0,7% del sou per finançar projectes solidaris

Girona.- L'Ajuntament de Girona iniciarà una campanya a diverses empreses de la ciutat per demanar als treballadors que, a finals d'any, aportin el 0,7% del seu sou per finançar projectes solidaris. El precedent d'aquesta iniciativa es troba dins el mateix consistori, ja que els treballadors de l'ajuntament que ho desitgen destinen el 0,7% dels sous al finançament de projectes de sensibilització, foment de la cultura de la pau o solidaritat que promouen diferents associacions -amb seu a la ciutat- i que l'ajuntament subvenciona. L'any passat, es van recollir 5.700 euros a partir de les aportacions dels treballadors municipals.
L'Ajuntament de Girona farà una campanya per demanar als treballadors que donin el 0,7% del sou per finançar projectes solidaris

L'Ajuntament de Girona farà una campanya per demanar als treballadors que donin el 0,7% del sou per finançar projectes solidaris

Girona.- L'Ajuntament de Girona iniciarà una campanya a diverses empreses de la ciutat per demanar als treballadors que, a finals d'any, aportin el 0,7% del seu sou per finançar projectes solidaris. El precedent d'aquesta iniciativa es troba dins el mateix consistori, ja que els treballadors de l'ajuntament que ho desitgen destinen el 0,7% dels sous al finançament de projectes de sensibilització, foment de la cultura de la pau o solidaritat que promouen diferents associacions -amb seu a la ciutat- i que l'ajuntament subvenciona. L'any passat, es van recollir 5.700 euros a partir de les aportacions dels treballadors municipals.