L'Ajuntament de Barcelona investiga 126 denúncies rebudes a través de la Bústia Ètica

L'Ajuntament de Barcelona investiga 126 denúncies rebudes a través de la Bústia Ètica

L'Ajuntament de Barcelona investiga 126 denúncies rebudes a través de la Bústia Ètica

ACN Barcelona.-De les 499 denúncies rebudes a través de la Bústia Ètica, una de les eines de l'Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques (OTBP) que es va posar en marxa l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona n'està investigant 126 i valora la viabilitat de 126 més. Del total, la majoria de denúncies fan referència a matèries com seguretat ciutadana (81), contractació administrativa (62), salut (50), ordenació del territori i urbanisme (36) o transparència i bon govern (31). A les gairebé 500 comunicacions rebudes, s'hi han de sumar 48 més que fan referència a entitats alienes a l'Ajuntament de Barcelona o a altres consistoris. Pel que fa al portal Transparència, una de les primeres accions de l'OTBP, en els dos primers anys de funcionament ha rebut un total de 14.000 visites mensuals de mitjana, el que representa un 5% del total de visites de l'Ajuntament de Barcelona.

L'Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques es va posar en marxa el novembre de 2015 amb l'objectiu de millorar i enfortir els serveis fiscalitzadors existents i crear una estructura de control de gestió, d'auditoria i d'anàlisi per a tots els òrgans municipals. Aquesta feina se suma a tot un seguit de mecanismes que ha posat en marxa el govern municipal, des de la Tercera Tinença d'alcaldia, per a garantir i coordinar la transparència i el bon govern, així com fer seguiment i control del compliment de la llei de transparència i del dret d'accés a la informació. Així, durant aquests dos últims anys, s'ha constituït un Consell Assessor per la Transparència per fer-ne el seguiment, s'ha posat en marxa la Bústia Ètica, i s'ha aprovat el Codi Ètic i de Conducta, que vincula a més de 500 alts càrrecs i regidors del consistori.D'altre banda, la Direcció de Control de Gestió, òrgan adscrit a l'OTBP que té entre les seves funcions realitzar informes, auditories i assistències a òrgans consultius així com resoldre assessoraments puntuals, ha realitzat 6 auditories de diferents àmbits municipals i 11 informes sobre els fets exposats en comunicacions formulades a través dels diferents canals oberts a la ciutadania, en les preguntes dels diferents grups polítics municipals, o per donar resposta a peticions de la Gerència de recursos, d'altres Gerències territorials o funcionals o de la Gerència Municipal.