Barcelona

L'aire de Barcelona duplica els nivells de contaminació que fixa la UE

La qualitat de l'aire de Barcelona ha empitjorat els últims anys i duplica ja els nivells òptims de contaminació recomanats per la Unió Europea, com és el cas del diòxid de nitrogen, un contaminant atmosfèric perjudicial per a la salut. La tercera tinenta d'alcalde, Imma Mayol, ha presentat aquest dijous l'informe anual d'indicadors de sostenibilitat de la ciutat, que avalua una trentena de factors diferents, entre ells la qualitat de l'aire, que, segons que ha constatat, està cada vegada més contaminat.

Actualitzat

Un dels contaminants que més ha augmentat a Barcelona és el diòxid de nitrogen (NO2), un compost químic de color marró-groguenc que causen el trànsit, la indústria, el fum del tabac i la generació d'energia, principalment.

Els estudis realitzats indiquen que l'exposició a llarg termini a NO2 és perjudicial per a la salut, ja que pot provocar una disminució de la funció pulmonar i augmentar el risc d'aparició de símptomes respiratoris com bronquitis aguda, tos i flegma, especialment en els nens.

Segons l'informe municipal, entre el 2004 i el 2005 la concentració de partícules de NO2 a l'aire va augmentar considerablement a Barcelona, fins al punt que en alguns punts de la ciutat es registressin anualment fins a 83 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen.

Cal destacar que una directiva europea ha establert en 40 el límit de concentració de NO2 que hauria de tenir l'aire l'any 2010, el doble de les xifres que es registren actualment.

L'Eixample, el més contaminat

Per zones, l'Eixample és el districte que pitjor qualitat de l'aire presenta, amb una mitjana anual de 83 micrograms de CO2 per metre cúbic, seguit del Poblenou (69), Ciutadella (50) i Gràcia-Sant Gervasi (50).

Pel que fa al diòxid de carboni (CO2), un dels gasos d'efecte hivernacle, causants del canvi climàtic del planeta, Barcelona va registrar el 2004, últim any de què es disposen dades, unes emissions de 3,13 tones a l'any per habitant, davant les 3 tones de l'any anterior.

Mayol ha assegurat que aquesta situació demostra que han "de fer alguna cosa per corregir" aquesta tendència, començant per l'impuls de mesures que permetin reduir la utilització del vehicle privat, un dels principals responsables de la contaminació atmosfèrica.

Empitjora el tema de l'habitatge

L'informe d'indicadors de Barcelona assenyala que la ciutat està millorant en qüestions com la recollida selectiva de residus, el consum d'aigua per habitant, el comerç just o la biodiversitat de les aus, encara que empitjora, a més de per la contaminació, en el tema de l'habitatge.

L'estudi revela que avui dia cap ciutadà pot comprar un pis a Barcelona si no en té un altre en possessió o disposa d'uns estalvis importants, ja que l'esforç econòmic que ha de fer una família per accedir a un habitatge és del 75% del total, set punts més que l'any anterior.

"Hi ha moltes tendències positives a la ciutat, però anem massa lents", ha afirmat Imma Mayol, que sosté que l'informe aporta un diagnosi de la ciutat que "posa el dit a la nafra" en aquelles qüestions en les quals cal canviar la tendència.

Anar al contingut