L'Agència Tributària comença a enviar les devolucions ràpides de la declaració de renda

L'Agència Tributària ha començat a enviar aquest dilluns les primeres devolucions ràpides als contribuents que no estan obligats a fer la declaració de renda. El Ministeri d'Hisenda calcula que a finals d'aquesta setmana n'haurà enviat 50.000. Des que es va obrir el període per demanar la devolució ràpida, l'1 de març, ja s'han rebut 300.000 peticions, un 16,5% més que en el mateix període de l'any passat. No obstant, el període per sol·licitar la devolució ràpida encara està obert i hi ha temps fins a finals de mes.
Ja s'han rebut 300.000 peticions

L'Agència Tributària comença a enviar les devolucions ràpides de la declaració de renda

L'Agència Tributària ha començat a enviar aquest dilluns les primeres devolucions ràpides als contribuents que no estan obligats a fer la declaració de renda. El Ministeri d'Hisenda calcula que a finals d'aquesta setmana n'haurà enviat 50.000. Des que es va obrir el període per demanar la devolució ràpida, l'1 de març, ja s'han rebut 300.000 peticions, un 16,5% més que en el mateix període de l'any passat. No obstant, el període per sol·licitar la devolució ràpida encara està obert i hi ha temps fins a finals de mes.
Actualitzat
L'Agència Tributària ha començat a enviar aquest dilluns 21 de març les primeres devolucions ràpides a contribuents no obligats a declarar l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Des del Ministeri d'Economia i Hisenda s'ha informat que a finals d'aquesta setmana ja s'hauran enviat més de 50.000 devolucions.

El termini de sol·licitud de la devolució ràpida, que va començar el passat 1 de març, encara és obert i no es tancarà fins al 31 de març.


Augment de peticions

El Ministeri ha informat que només fins al 17 de març s'havien rebut 290.554 peticions. La xifra suposa un augment del 16,6% respecte del mateix període de l'any passat. Les condicions per demanar la sol·licitud ràpida de la declaració de renda són haver cobrat al llarg de l'any unes contribucions íntegres de treball que no superin els 22.000 euros si procedeixen d'un únic pagador o, en cas que procedeixin de diversos, també es pot demanar si la suma del segon i els successius no supera els 1.000 euros.

Aquest límit de 22.000 euros de les rendes de treball es redueix a 8.000 euros en els casos en què hi hagi diversos pagadors i del segon o sucessius es percebi més de 1.000 euros, quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, excepte si aquestes procedeixen dels pares per decisió judicial. Finalment, aquest límit també es rebaixa quan el pagador no té retenció.

Aquells contribuents que vulguin col·laborar en la campanya de la devolució ràpida només han d'aportar les seves dades personals i familiars perquè l'Agència Tributària els calculi si tenen dret a devolució i, en cas afirmatiu, quin és l'import corresponent. Finalment, el Ministeri d'Economia i Hisenda els ingressarà la quantitat calculada al compte corrent que esculli el contribuent.

D'altra banda, en cas que Hisenda determini que han de declarar, els enviarà un esborrany de la renda o les dades fiscals.