La Xarxa Sanitària de Santa Tecla posarà en pràctica el seu model de gestió a una xarxa de centres d'Argentina

Tarragona.- La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla exportarà el seu model de gestió a Argentina en fer-se càrrec de la direcció d'un hospital materno-neonatal, un hospital pediàtric i 23 centres de salut primària. La Xarxa és l'adjudicatària d'un concurs públic per a la gestió integral d'aquests centres situats en una de les regions més pobres d'Argentina, la província de Salta. La concessió és de 10 anys prorrogables a 10 anys més i es preveu que el pressupost anual per a la seva gestió sigui d'entre 19 i 23 milions d'euros. Per dur a terme aquesta gestió s'ha creat la Fundació Argentina Santa Tecla fruit de la unió entre la Xarxa de Santa Tecla i la Fundació Unió d'Hospitals Catalans (FUHC).
La Xarxa Sanitària de Santa Tecla posarà en pràctica el seu model de gestió a una xarxa de centres d'Argentina

La Xarxa Sanitària de Santa Tecla posarà en pràctica el seu model de gestió a una xarxa de centres d'Argentina

Tarragona.- La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla exportarà el seu model de gestió a Argentina en fer-se càrrec de la direcció d'un hospital materno-neonatal, un hospital pediàtric i 23 centres de salut primària. La Xarxa és l'adjudicatària d'un concurs públic per a la gestió integral d'aquests centres situats en una de les regions més pobres d'Argentina, la província de Salta. La concessió és de 10 anys prorrogables a 10 anys més i es preveu que el pressupost anual per a la seva gestió sigui d'entre 19 i 23 milions d'euros. Per dur a terme aquesta gestió s'ha creat la Fundació Argentina Santa Tecla fruit de la unió entre la Xarxa de Santa Tecla i la Fundació Unió d'Hospitals Catalans (FUHC).