La Xarxa PIC es reuneix amb l'objectiu de millorar la posició competitiva dels clústers locals de Catalunya

Barcelona.- El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), adscrit al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, ha celebrat aquesta setmana passada a Vic la primera Trobada Anual de la Xarxa de Punts d'Innovació CIDEM (Xarxa PIC). Representants dels 36 PIC existents en tot el territori català han debatut sobre les estratègies a seguir en matèria d'innovació amb l'objectiu de millorar la posició competitiva dels clústers locals de Catalunya.
La Xarxa PIC es reuneix amb l'objectiu de millorar la posició competitiva dels clústers locals de Catalunya

La Xarxa PIC es reuneix amb l'objectiu de millorar la posició competitiva dels clústers locals de Catalunya

Barcelona.- El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), adscrit al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, ha celebrat aquesta setmana passada a Vic la primera Trobada Anual de la Xarxa de Punts d'Innovació CIDEM (Xarxa PIC). Representants dels 36 PIC existents en tot el territori català han debatut sobre les estratègies a seguir en matèria d'innovació amb l'objectiu de millorar la posició competitiva dels clústers locals de Catalunya.