La Vall d'Aran es dota d'un nou sistema de finançament

El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat i el Síndic de la Vall d'Aran han firmat el nou sistema de finançament propi per a aquest territori, que tindrà una vigència de quatre anys. Segons un comunicat del Conselh Generau, aquest nou model, que s'aplicarà amb càrrec als pressupostos de la Generalitat del 2003, tindrà vigència per quatre anys i aportarà recursos econòmics per desenvolupar tant les competències traspassades per la Generalitat, com també per prosperar en el finançament de les polítiques pròpies del Conselh.
La Vall d'Aran es dota d'un nou sistema de finançament
Vielha

La Vall d'Aran es dota d'un nou sistema de finançament

El conseller d'Economia i Finances de la Generalitat i el Síndic de la Vall d'Aran han firmat el nou sistema de finançament propi per a aquest territori, que tindrà una vigència de quatre anys. Segons un comunicat del Conselh Generau, aquest nou model, que s'aplicarà amb càrrec als pressupostos de la Generalitat del 2003, tindrà vigència per quatre anys i aportarà recursos econòmics per desenvolupar tant les competències traspassades per la Generalitat, com també per prosperar en el finançament de les polítiques pròpies del Conselh.
Actualitzat
En l'apartat del finançament de les competències transferides, la Generalitat aportarà al Conselh Generau 9.508.652 euros l'any 2003, xifra que correspon a l'avaluació econòmica de tots els traspassos efectuats fins al moment. Aquesta quantitat s'incrementarà cada any en funció de l'IPC de Catalunya. L'acord també preveu transferir al Conselh Generau 2.242.466 euros en forma de finançament complementària per desenvolupar polítiques pròpies.