La urbanització de l'espai central de la Rasa dels Molins de Berga reproduirà l'antic torrent i els horts que hi havia a la vora

Berga.- La urbanització de l'espai central de la Rasa dels Molins de Berga potenciarà aquells aspectes que permetin rememorar com era aquesta zona antigament. Per això, l'espai quedarà dividit en dues parts per un petit canal que recordi l'antiga Rasa i la urbanització de l'entorn tindrà un aspecte esglaonat per recordar els horts que l'envoltaven.
La urbanització de l'espai central de la Rasa dels Molins de Berga reproduirà l'antic torrent i els horts que hi havia a la vora

La urbanització de l'espai central de la Rasa dels Molins de Berga reproduirà l'antic torrent i els horts que hi havia a la vora

Berga.- La urbanització de l'espai central de la Rasa dels Molins de Berga potenciarà aquells aspectes que permetin rememorar com era aquesta zona antigament. Per això, l'espai quedarà dividit en dues parts per un petit canal que recordi l'antiga Rasa i la urbanització de l'entorn tindrà un aspecte esglaonat per recordar els horts que l'envoltaven.
Actualitzat