La Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Trueta ha atès més de 1.500 pacients en els deu anys que porta en funcionament

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Trueta ha atès més de 1.500 pacients en els deu anys que porta en funcionament

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca del Trueta ha atès més de 1.500 pacients en els deu anys que porta en funcionament

ACN Girona.-La Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) del servei de Cardiologia de l'hospital Trueta de Girona ha atès més de 1.500 pacients en els deu anys que porta en funcionament. Aquesta unitat es basa en un model de treball interdisciplinari que ha permès, per exemple, que els cinc primers anys de funcionament es reduïssin un 70% els ingressos a urgències i les estades hospitalàries, una efectivitat que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Està formada per cardiòlegs, internistes, infermeres clíniques especialitzades i infermeres gestores d'atenció primària (IG-AP), que atenen un grup de pacients molt fràgils, el 46% del qual té més de 75 anys.

Aquest 2016 es compleix el desè aniversari de la Unitat d'Insuficiència Cardíaca (UIC) del servei de Cardiologia de l'hospital Trueta de Girona. Per celebrar-ho, s'ha organitzat aquest divendres on s'aborden aspectes com ara la prevalença d'aquesta insuficiència i la complexitat del tractament. Malgrat tot, s'ha comprovat que l'èxit del maneig d'aquest tipus de pacients es fonamenta en una bona coordinació entre els diversos nivells assistencials.El model de la UIC es basa en un programa d'atenció als pacients i la seva família que inclou el tractament de la malaltia, l'educació per a la salut especialitzada, l'atenció en les descompensacions i una gestió coordinada entre l'àmbit hospitalari i l'atenció primària. L'experiència ha demostrat que aquest control és beneficiós perquè millora el seguiment dels pacients i la seva qualitat de vida, redueix els ingressos per aguditzacions, i disminueix l'impacte sobre el Servei d'Urgències i les estades hospitalàries. Una atenció hospitalària i visites a domiciliAquests pacients s'atenen a la consulta de la UIC, on la infermera clínica especialitzada, el cardiòleg i l'internista visiten el pacient i en valoren aspectes com el seu estat i l'evolució, l'optimització del tractament, la prescripció de fàrmacs, així com també els coneixements que té de la seva malaltia. Aquests coneixements i l'educació personalitzada es continua posteriorment des de l'atenció primària, amb visites al domicili i amb controls periòdics.En cas que hi hagi una descompensació de la malaltia de manera precoç o a demanda del pacient, es posa a la seva disposició un número de telèfon que el connecta immediatament amb la seva infermera referent. En deu anys, els pacients han fet més de 2.500 trucades telefòniques alhora que s'ha detectat que el seguiment precoç per part de la infermera gestora millora la comprensió i l'adherència al tractament.Formació específica de les infermeresUn element fonamental per abordar aquesta malaltia complexa és la formació especialitzada de les infermeres. Durant els 10 anys de funcionament de la Unitat de Continuïtat Assistencial se n'han format 37, seguint la línia del Pla de salut pel que fa a les infermeres gestores de casos. La UIC acull aquestes professionals que durant un mes es formen en l'entorn hospitalari i després a l'atenció primària. La formació combina sessions teòriques i pràctiques, per tenir cura de grups de pacients crònics amb patologies complexes, persones grans amb situació d'alta fragilitat, persones sense suport familiar i dificultat d'autocura, pacients amb dificultat d'abordatge que necessiten un gran nombre d'intervencions interdisciplinàries, i pacients crònics al final de la vida.L'any 2015 la mortalitat dels pacients de la Unitat va ser del 17%, un fet que s'atribueix a l'evolució de la malaltia crònica avançada.