La Unitat de Pneumologia de l'Hospital Santa Caterina investiga noves proves per diagnosticar l'asma ocupacional

Girona.- La Unitat de Pneumologia de l'Hospital Santa Caterina ha estat becada per la Societat Catalana de Pneumologia amb 24.000 euros per desenvolupar un projecte multicèntric de recerca que té per objectiu validar altres proves diagnòstiques de l'asma ocupacional que siguin eficaces i permetin la descentralització del diagnòstic d'aquesta patologia, evitant així els desplaçaments dels pacients. El diagnòstic de l'asma ocupacional es basa fonamentalment en una prova de broncoprovocació específica, que només es realitza en l'actualitat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'altre centre que participa en el projecte.
La Unitat de Pneumologia de l'Hospital Santa Caterina investiga noves proves per diagnosticar l'asma ocupacional

La Unitat de Pneumologia de l'Hospital Santa Caterina investiga noves proves per diagnosticar l'asma ocupacional

Girona.- La Unitat de Pneumologia de l'Hospital Santa Caterina ha estat becada per la Societat Catalana de Pneumologia amb 24.000 euros per desenvolupar un projecte multicèntric de recerca que té per objectiu validar altres proves diagnòstiques de l'asma ocupacional que siguin eficaces i permetin la descentralització del diagnòstic d'aquesta patologia, evitant així els desplaçaments dels pacients. El diagnòstic de l'asma ocupacional es basa fonamentalment en una prova de broncoprovocació específica, que només es realitza en l'actualitat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'altre centre que participa en el projecte.