La UE condemna Londres per no aplicar a Gibraltar la legislació europea contra el frau fiscal

La UE ha determinat que el Regne Unit no compleix les seves obligacions comunitàries de facilitar la informació sobre l'IVA i els impostos especials aplicats a Gibraltar demanats per altres estats membres. Una directiva del 1977 obliga les administracions de tots els estats membres de la UE a intercanviar informació sobre la recaptació d'aquests impostos amb la finalitat de prevenir l'evasió fiscal.
La UE condemna Londres per no aplicar a Gibraltar la legislació europea contra el frau fiscal
Brussel·les

La UE condemna Londres per no aplicar a Gibraltar la legislació europea contra el frau fiscal

La UE ha determinat que el Regne Unit no compleix les seves obligacions comunitàries de facilitar la informació sobre l'IVA i els impostos especials aplicats a Gibraltar demanats per altres estats membres. Una directiva del 1977 obliga les administracions de tots els estats membres de la UE a intercanviar informació sobre la recaptació d'aquests impostos amb la finalitat de prevenir l'evasió fiscal.
Actualitzat
El Tribunal de Justícia de la UE ha determinat que el Regne Unit incompleix les seves obligacions comunitàries a no aplicar a Gibraltar la legislació europea en matèria d'intercanvi d'informació amb altres estats membres sobre l'IVA i impostos especials.

En la sentència, el tribunal afirma que l'exclusió de Gibraltar del territori duaner comunitari no eximeix la colònia britànica de l'obligació d'assistència mútua entre estats membres en matèria d'IVA i impostos especials.

La Comissió Europea havia interposat el 2003 un recurs contra el Regne Unit per no haver aplicat plenament a Gibraltar la directiva del 1977 que obliga les administracions fiscals a intercanviar informació sobre la recaptació dels impostos directes i indirectes, amb la finalitat de prevenir l'evasió fiscal.

La Comissió, amb el suport d'Espanya, imputava al Regne Unit haver aplicat la directiva a Gibraltar només pel que fa es refereix als impostos directes, però no en relació amb l'IVA i els impostos especials.

Brussel·les afegia que tot i que l'IVA i els impostos especials no s'apliquen a Gibraltar la informació que proporcionen les seves autoritats fiscals pot ser extremadament útil per a la correcta liquidació d'aquests impostos en altres parts de la comunitat.

Segons l'acta d'adhesió del Regne Unit a la UE, la colònia de Gibraltar està subjecta al dret comunitari, però hi ha algunes excepcions. Una d'aquestes estipula que no s'apliquen a Gibraltar "els actes en matèria d'amortització de les legislacions dels estats membres relatives als impostos sobre el volum de negocis", llevat que la UE per unanimitat decidís una altra cosa.

Sobre aquesta base, Londres va argumentar que les directives relatives a l'IVA i als impostos especials no eren aplicables a la colònia. Però el tribunal ha dictaminat ara que aquesta excepció ha de limitar-se només a l'"estrictament necessari per salvaguardar els interessos de Gibraltar" i ha considerat que l'intercanvi d'informació sobre això no implica una harmonització de la legislació fiscal.