La UdL serà la primera universitat de l'Estat on es podran fer assajos oficials de nous herbicides

Lleida (ACN).- La Universitat de Lleida (UdL) serà la primera universitat de l'estat espanyol que podrà comprovar l'eficàcia d'herbicides en fase d'experimentació i dictaminar si es poden comercialitzar. Aquest és un requisit d'obligat compliment per aquest tipus de productes, si es volen inscriure en el registre del Ministeri d'Agricultura. Amb l'acreditació EOR (Assajos Oficialment Reconeguts) obtinguda, el grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL podrà ampliar les relacions amb les empreses de fitosanitaris, que són les que encarreguen aquest tipus d'estudis. Fins ara, només estaven acreditades per aquesta tasca algunes empreses de serveis específiques.
La UdL serà la primera universitat de l'Estat on es podran fer assajos oficials de nous herbicides

La UdL serà la primera universitat de l'Estat on es podran fer assajos oficials de nous herbicides

Lleida (ACN).- La Universitat de Lleida (UdL) serà la primera universitat de l'estat espanyol que podrà comprovar l'eficàcia d'herbicides en fase d'experimentació i dictaminar si es poden comercialitzar. Aquest és un requisit d'obligat compliment per aquest tipus de productes, si es volen inscriure en el registre del Ministeri d'Agricultura. Amb l'acreditació EOR (Assajos Oficialment Reconeguts) obtinguda, el grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la UdL podrà ampliar les relacions amb les empreses de fitosanitaris, que són les que encarreguen aquest tipus d'estudis. Fins ara, només estaven acreditades per aquesta tasca algunes empreses de serveis específiques.