La UAB instal·la al campus una de les centrals fotovoltaiques més grans de Catalunya

La Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat els programes més recents que ha dut a terme en l'àmbit de la gestió ambiental. Entre ells destaca la instal·lació al campus de 1.000 metres quadrats de panells fotovoltaics, que amb 50,49 kWp de potència esdevindrà una de les més grans de Catalunya.
La UAB instal·la al campus una de les centrals fotovoltaiques més grans de Catalunya
UAB

La UAB instal·la al campus una de les centrals fotovoltaiques més grans de Catalunya

La Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat els programes més recents que ha dut a terme en l'àmbit de la gestió ambiental. Entre ells destaca la instal·lació al campus de 1.000 metres quadrats de panells fotovoltaics, que amb 50,49 kWp de potència esdevindrà una de les més grans de Catalunya.
Actualitzat
La UAB, dins d'un consorci d'universitats, entitats públiques i empreses d'àmbit europeu, participa en el projecte universal (2002-2005) per al foment de les energies renovables. Els objectius d'aquest projecte són la instal·lació i connexió a la xarxa elèctrica de les diverses instal·lacions solars fotovoltaiques i la difusió del projecte i de les energies renovables a la comunitat universitària i a la societat en general. La instal·lació fotovoltaica del Campus de la UAB, de la qual la Fundació UAB serà titular, s'està instal·lant des de finals de maig a la plaça Cívica, sobre la coberta del restaurant i sobre la coberta de l'edifici d'associacions. La potència pic instal·lada per al conjunt de la instal·lació serà de 50,49 kWp, i la producció elèctrica anual es preveu en 2.089 kW·h/any. Aquesta producció evitarà l'emissió a l'atmosfera de 12 tones de CO2, que requeririen unes dues hectàrees de bosc mediterrani per ser fixades. Pròximament s'instal·larà una pantalla electrònica en la plaça Cívica on s'exposarà diàriament la informació referent a la quantitat d'energia generada per la instal·lació fotovoltaica per tal que la comunitat universitària en conegui el funcionament i la producció.