La telefonia continua sent la principal causa de les 417 reclamacions que ha registrat l'Oficina de Consum del Bages el 2007

Manresa.- La telefonia continua sent, amb diferència, el principal motiu de les reclamacions ateses durant l'any 2007 a l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Bages. Aquest servei, que l'any passat va atendre 1.156 expedients, ha registrat 697 consultes, de les quals 417 s'han convertit en reclamacions. D'aquestes, una de cada tres tenia relació amb qüestions com la telefonia. Segons els responsables de l'Oficina, és normal que un sector que mou una gran quantitat d'usuaris generi més queixes que els altres, tot i que durant l'any passat se n'ha detectat una reducció. Amb vista a aquest any 2008, el Consell Comarcal del Bages té previst potenciar i agilitar el treball de l'Oficina a través de la pàgina web.
La telefonia continua sent la principal causa de les 417 reclamacions que ha registrat l'Oficina de Consum del Bages el 2007

La telefonia continua sent la principal causa de les 417 reclamacions que ha registrat l'Oficina de Consum del Bages el 2007

Manresa.- La telefonia continua sent, amb diferència, el principal motiu de les reclamacions ateses durant l'any 2007 a l'Oficina de Consum del Consell Comarcal del Bages. Aquest servei, que l'any passat va atendre 1.156 expedients, ha registrat 697 consultes, de les quals 417 s'han convertit en reclamacions. D'aquestes, una de cada tres tenia relació amb qüestions com la telefonia. Segons els responsables de l'Oficina, és normal que un sector que mou una gran quantitat d'usuaris generi més queixes que els altres, tot i que durant l'any passat se n'ha detectat una reducció. Amb vista a aquest any 2008, el Consell Comarcal del Bages té previst potenciar i agilitar el treball de l'Oficina a través de la pàgina web.