La Sindicatura de Comptes va investigar 21 organismes públics per possibles irregularitats comptables el 2009

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes de Catalunya va investigar durant el 2009 21 organismes públics que podrien haver comès irregularitats pressupostaries, per accions o omissions contràries a normes de caràcter comptable. Els organismes investigats són deu ajuntaments, una universitat, la Generalitat de Catalunya (en dues actuacions) i 8 organismes públics més. La dada suposa un increment del 31% respecte el 2008, en què les actuacions prèvies endegades per la Sindicatura a petició del Tribunal de Comptes van ser-ne 16, segons conclou la Memòria d'activitats i de gestió de la Sindicatura de Comptes relativa a l'exercici 2009.
La Sindicatura de Comptes va investigar 21 organismes públics per possibles irregularitats comptables el 2009

La Sindicatura de Comptes va investigar 21 organismes públics per possibles irregularitats comptables el 2009

Barcelona (ACN).- La Sindicatura de Comptes de Catalunya va investigar durant el 2009 21 organismes públics que podrien haver comès irregularitats pressupostaries, per accions o omissions contràries a normes de caràcter comptable. Els organismes investigats són deu ajuntaments, una universitat, la Generalitat de Catalunya (en dues actuacions) i 8 organismes públics més. La dada suposa un increment del 31% respecte el 2008, en què les actuacions prèvies endegades per la Sindicatura a petició del Tribunal de Comptes van ser-ne 16, segons conclou la Memòria d'activitats i de gestió de la Sindicatura de Comptes relativa a l'exercici 2009.