La síndica de Barcelona proposa aturar el cobrament dels deutes tributaris en casos de "vulnerabilitat econòmica"

Barcelona (ACN).- La síndica de Barcelona ha recomanat a l'Ajuntament que aturi el cobrament de deutes tributaris en casos de "vulnerabilitat econòmica". Ho ha fet en un parell d'informes sobre veïns de la ciutat que travessen situacions precàries i que no poden afrontar els deutes pendents amb el consistori. Maria Assumpció Vilà recorda que l'ordenança municipal ja preveu casos en què els ciutadans poden ser exonerats dels pagaments, un cop es justifica la inexistència de béns o de drets embargables. De fet, Vilà ha instat l'Ajuntament a indagar la solvència o no del contribuent quan hi hagi indicis de vulnerabilitat econòmica i, si s'escau, declari la baixa provisional o definitiva del deute.
La síndica de Barcelona proposa aturar el cobrament dels deutes tributaris en casos de "vulnerabilitat econòmica"

La síndica de Barcelona proposa aturar el cobrament dels deutes tributaris en casos de "vulnerabilitat econòmica"

Barcelona (ACN).- La síndica de Barcelona ha recomanat a l'Ajuntament que aturi el cobrament de deutes tributaris en casos de "vulnerabilitat econòmica". Ho ha fet en un parell d'informes sobre veïns de la ciutat que travessen situacions precàries i que no poden afrontar els deutes pendents amb el consistori. Maria Assumpció Vilà recorda que l'ordenança municipal ja preveu casos en què els ciutadans poden ser exonerats dels pagaments, un cop es justifica la inexistència de béns o de drets embargables. De fet, Vilà ha instat l'Ajuntament a indagar la solvència o no del contribuent quan hi hagi indicis de vulnerabilitat econòmica i, si s'escau, declari la baixa provisional o definitiva del deute.