La Seguretat Social aconsegueix un superàvit de 9.626,18 milions el primer semestre del 2007

La Seguretat Social ha aconseguit tancar el primer semestre de l'any amb un saldo positiu de 9.626,18 milions d'euros, resultat d'una recaptació de 51.759,16 milions i uns pagaments de 42.132,98 milions, segons les dades d'execució pressupostària facilitades pel Ministeri de Treball i Afers Socials. A més, els ingressos obtinguts han augmentat el 6,6% respecte al mateix termini de l'any anterior, mentre que els pagaments han pujat el 29,5%. La major part de la recaptació de la Seguretat Social s'ha aconseguit a través de les cotitzacions, seguida de les transferències corrents.
La Seguretat Social aconsegueix un superàvit de 9.626,18 milions el primer semestre del 2007
Madrid

La Seguretat Social aconsegueix un superàvit de 9.626,18 milions el primer semestre del 2007

La Seguretat Social ha aconseguit tancar el primer semestre de l'any amb un saldo positiu de 9.626,18 milions d'euros, resultat d'una recaptació de 51.759,16 milions i uns pagaments de 42.132,98 milions, segons les dades d'execució pressupostària facilitades pel Ministeri de Treball i Afers Socials. A més, els ingressos obtinguts han augmentat el 6,6% respecte al mateix termini de l'any anterior, mentre que els pagaments han pujat el 29,5%. La major part de la recaptació de la Seguretat Social s'ha aconseguit a través de les cotitzacions, seguida de les transferències corrents.
Actualitzat