La Ruta del Cister encarrega un estudi sobre el turisme per potenciar les accions conjuntes entre el sector públic i privat

Montblanc.- L'òrgan gestor de la Ruta del Cister, l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, vol endegar un projecte, 'Dinamitzar el sector turístic de la Conca de Barberà dins el marc de la Ruta del Cister'. La finalitat prioritària és augmentar el nombre d'accions conjuntes entre el sector públic i privat implicat en el turisme. Per elaborar el pla, prèviament s'ha encarregat a l'empresa Ceres un estudi per tenir una radiografia de l'impacte del turisme a la comarca, amb la participació de tots els agents. A través de tallers, entrevistes i enquestes telemàtiques, es recull l'opinió de la totalitat del sector turístic de la comarca. Nombrosos agents participen en aquesta diagnosi per detectar els punts forts i febles de la Ruta del Cister.
La Ruta del Cister encarrega un estudi sobre el turisme per potenciar les accions conjuntes entre el sector públic i privat

La Ruta del Cister encarrega un estudi sobre el turisme per potenciar les accions conjuntes entre el sector públic i privat

Montblanc.- L'òrgan gestor de la Ruta del Cister, l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, vol endegar un projecte, 'Dinamitzar el sector turístic de la Conca de Barberà dins el marc de la Ruta del Cister'. La finalitat prioritària és augmentar el nombre d'accions conjuntes entre el sector públic i privat implicat en el turisme. Per elaborar el pla, prèviament s'ha encarregat a l'empresa Ceres un estudi per tenir una radiografia de l'impacte del turisme a la comarca, amb la participació de tots els agents. A través de tallers, entrevistes i enquestes telemàtiques, es recull l'opinió de la totalitat del sector turístic de la comarca. Nombrosos agents participen en aquesta diagnosi per detectar els punts forts i febles de la Ruta del Cister.