La recaptació d'impostos per part de la Generalitat cau més d'un 21% a les comarques lleidatanes durant el 2011

Lleida (ACN).- La Generalitat va recaptar 17,61 MEUR menys en impostos a les comarques lleidatanes durant el 2011. L'any passat les arques públiques van ingressar 63,28 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra amb la del 2010, la diferència és del 21,78%. De tots els impostos, és significativa la davallada del de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-ne el pagament per als familiars més directes (pares, fills i néts). En concret l'any passat es van recaptar 11,66 MEUR per aquest tribut, un 22,03% menys que l'anterior. D'altra banda, a diferència de la resta del país, a Lleida els tributs que graven el joc han augmentat la recaptació.
La recaptació d'impostos per part de la Generalitat cau més d'un 21% a les comarques lleidatanes durant el 2011

La recaptació d'impostos per part de la Generalitat cau més d'un 21% a les comarques lleidatanes durant el 2011

Lleida (ACN).- La Generalitat va recaptar 17,61 MEUR menys en impostos a les comarques lleidatanes durant el 2011. L'any passat les arques públiques van ingressar 63,28 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra amb la del 2010, la diferència és del 21,78%. De tots els impostos, és significativa la davallada del de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-ne el pagament per als familiars més directes (pares, fills i néts). En concret l'any passat es van recaptar 11,66 MEUR per aquest tribut, un 22,03% menys que l'anterior. D'altra banda, a diferència de la resta del país, a Lleida els tributs que graven el joc han augmentat la recaptació.