La publicitat del tabac, prohibida

Tot i que la llei antitabac no entra en vigor fins a l'1 de gener, des d'avui no es pot incloure publicitat, promoció ni patrocini del tabac en cap mitjà ni suport. Queden excloses de la prohibició les publicacions i presentacions destinades a professionals del sector i la promoció de productes als estancs, sempre que no es destini a menors i no es mostri a l'aparador de l'establiment. La publicitat del tabac també es permet en les competicions de motor internacionals, que tenen una moratòria de tres anys. En cas d'incompliment, la infracció serà considerada molt greu i se sancionarà amb multes d'entre 10.000 i 600.000 euros.
La publicitat del tabac, prohibida
Llei antitabac

La publicitat del tabac, prohibida

Tot i que la llei antitabac no entra en vigor fins a l'1 de gener, des d'avui no es pot incloure publicitat, promoció ni patrocini del tabac en cap mitjà ni suport. Queden excloses de la prohibició les publicacions i presentacions destinades a professionals del sector i la promoció de productes als estancs, sempre que no es destini a menors i no es mostri a l'aparador de l'establiment. La publicitat del tabac també es permet en les competicions de motor internacionals, que tenen una moratòria de tres anys. En cas d'incompliment, la infracció serà considerada molt greu i se sancionarà amb multes d'entre 10.000 i 600.000 euros.
Actualitzat

NOTÍCIES RELACIONADES