La plaça de Sant Jordi de Valls passa a ser d'ús públic

Valls.- La plaça de Sant Jordi de Valls passa a ser d'ús públic. A partir d'ara, l'Ajuntament podrà utilitzar aquest espai per a la realització de qualsevol activitat, sempre que tingui una durada màxima d'un dia i tingui el vistiplau de la comunitat de propietaris, segons fixa un conveni signat entre ambdues parts.
La plaça de Sant Jordi de Valls passa a ser d'ús públic

La plaça de Sant Jordi de Valls passa a ser d'ús públic

Valls.- La plaça de Sant Jordi de Valls passa a ser d'ús públic. A partir d'ara, l'Ajuntament podrà utilitzar aquest espai per a la realització de qualsevol activitat, sempre que tingui una durada màxima d'un dia i tingui el vistiplau de la comunitat de propietaris, segons fixa un conveni signat entre ambdues parts.