La perseverança, imprescindible per encarar els reptes de les noves tecnologies

L'autor i coautors dels best-sellers internacionals "SIP Demystified" i "The 3G IP Multimedia Subsystem", Conzalo Camarillo i el coautor del best-seller internacional "La Bona Sort" han posat punt final a les sessions plenàries de l'Internet Global Congress. Camarillo ha explicat els avantatges del SIP, un protocol fàcilment adaptable que pot incorporar totes les aplicacions i serveis sobre ell. De fet, es podria dir que és com un protocol "a la carta", Per la seva banda, Rovira ha explicat que la bona sort depèn d'un mateix i és fruit de la perseverança. I és que un creador de bona sort és un creador de circumstàncies.
La perseverança, imprescindible per encarar els reptes de les noves tecnologies
Internet Global Congress

La perseverança, imprescindible per encarar els reptes de les noves tecnologies

L'autor i coautors dels best-sellers internacionals "SIP Demystified" i "The 3G IP Multimedia Subsystem", Conzalo Camarillo i el coautor del best-seller internacional "La Bona Sort" han posat punt final a les sessions plenàries de l'Internet Global Congress. Camarillo ha explicat els avantatges del SIP, un protocol fàcilment adaptable que pot incorporar totes les aplicacions i serveis sobre ell. De fet, es podria dir que és com un protocol "a la carta", Per la seva banda, Rovira ha explicat que la bona sort depèn d'un mateix i és fruit de la perseverança. I és que un creador de bona sort és un creador de circumstàncies.
Actualitzat
La "bona sort" és més que el simple resultat de la casualitat, d'un atzar capriciós, i és que és fruit de la conseqüència d'assumir un conjunt d'actituds davant d'un mateix, davant la vida i davant dels altres. Així la bona sort depèn de la responsabilitat, la humilitat, l'aprenentatge de l'error, l'autocorrecció i la confiança. Ja que el creador de la bona sort pensa que "s'ha de creure per veure", i no a la inversa com s'ha dit al llarg de la història i és que la imaginació més el desig fan possible la realitat, el coratge, la capacitat d'anar més enllà, la cooperació, l'oportunitat, que com ha explicat Àlex Rovira no és contrària a l'amenaça sinó a la inoportunitat, la paciència, el sentit, les coses negatives també ensenyen a la vida, i les coses no depenen del fet en si mateix sinó del que fem, ja que tot depèn de com es vulgui veure el món; gratitud i l'amor, ja que com diu Paracelso sense jardiner no hi jardí.

La conclusió del llibre és que la bona sort depèn d'un mateix. I és que darrere la sort hi ha un procés de perserverança, que sovint la societat nega. Es tracta d'una postura existencial. És a dir, no és fruit d'una casualitat sinó d'una causalitat i tampoc de l'oportunitat, sinó de la preparació. Tanmateix, no es pot negar que existeixi l'atzar i que al llarg de la vida apareixen dificultats adverses que són inherents. En concret unes actituds generen un pensaments que promouen unes accions que creen uns hàbits que conformen el caràcter i que marquen un destí que finalitzen amb el signe de tota una vida. I és que un creador de bona sort és un creador de circumstàncies.

El llibre és fruit d'una investigació que s'ha portat a terme durant cinc anys que s'ha fonamentat de l'anàlisi de biografies dels principals innovadors, emprenedors, artistes, científics o esportistes que han donat la seva visió sobre la vida i a qui s'ha considerat amb bona sort. El símbol del trèvol de quatre fulles se'l va escollir perquè simula un cor, essencial per un creador de bona sort i perquè té forma de creu que significa una relació horitzontal, ja que sense el treball compartit d'igual a igual no existeix la bona sort.

Per la seva banda, l'autor i coautors dels best-sellers internacionals "SIP Demystified" i "The 3G IP Multimedia Subsystem", han parlat sobre l'eficiència i l'eficàcia de les noves eines mòbils i dels nous serveis.

Després de dir que actualment el mercat està saturat, Camarillo ha dit que ara la veu ja no és un únic element per comunicar-nos sinó que ha passat a ser un element més en el nou panorama i els ciutadans cada vegada redueixen més el temps que parlen per substituir-lo per altres mètodes de comunicació, com el messenger o altres elements multimedia. I és que el mercat reclama més innovació que ha d'anar necessàriament lligada a una independència de l'accés per poder utilitzar qualsevol sistema en qualsevol lloc. A més, els nous serveis hauran d'estar dissenyats específicament per mi i que no siguin generalitzats així com que utilitzin el mitjà més adequat per cada situació.

Com expert en el protocol SIP, ha parlat que el seu ús ja és massiu i que se'n volen migrar molts operadors. I per què? Doncs perquè el SIP és un protocol adaptable que pot incorporar totes les aplicacions sobre ell i permet "enrutar" qualsevol cosa que arribi als usuaris, ja que és un protocol suficientment general i horitzontal com per fer-ho. El SIP també promou la interoperabilitat i permet incloure-hi qualsevol aplicació dels usuaris, seria com un protocol a "la carta", d'aquí el seu èxit.

A més, és completament adaptable a l'usabilitat de cada un dels usuaris, fent que tant un d'avançat com un de bàsic el pugui utilitzar i, a més, pot incorporar-hi qualsevol mètode de comunicació (veu, vídeo i dades).