La pandèmia porta una "crisi de drets" i dispara les denúncies al síndic de greuges
El 2020 és l'any rècord de queixes presentades al síndic de greuges, amb més d'11.000
La pandèmia porta una "crisi de drets" i dispara les denúncies al síndic de greuges

La pandèmia porta una "crisi de drets" i dispara les denúncies al síndic de greuges

El 2020 és l'any rècord de queixes presentades al síndic de greuges, amb més d'11.000

RedaccióActualitzat
TEMA:
Drets humans
La pandèmia porta una "crisi de drets" i dispara les denúncies al síndic de greuges
Una noia saluda una parella de gent gran dins d'una residència (EuropaPress)

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha presentat al president del Parlament, Roger Torrent, l'informe anual de la institució corresponent a l'any 2020, un any marcat per la pandèmia i per com aquesta ha afectat els drets de les persones.

Es tracta de l'any amb més queixes de la història del síndic. En total, ha rebut 11.317 queixes procedents de 22.476 persones i s'han iniciat 303 actuacions d'ofici.

El síndic alerta que l'any 2020 ha eixamplat la crisi de drets fonamentals i s'ha posat en risc diversos drets com l'accessibilitat a la salut, la desigualtat en l'educació, la vulnerabilitat de la gent gran en residències o l'empobriment del treball.

Una llista de violacions de drets humans que també ha denunciat l'informe anual de l'alta comissionada de l'ONU per als Drets Humans, Michelle Bachelet.


Dret a la salut

El dret més afectat per la pandèmia de la Covid-19 és el de la salut. El síndic considera que no s'han destinat els recursos necessaris per fer front a la pandèmia.

Demana que es destini un PIB similar al dels països del nord d'Europa i que es tradueixi en un pla estratègic de salut.
 

Un professional sanitari atén un pacient a l'Hospital de Bellvitge (Departament de Salut)


La situació extraordinària que ha suposat la pandèmia ha comportat una sèrie de mesures dràstiques i contundents que han afectat totes les persones, indiferentment de si s'han contagiat o no. En aquest sentit, l'informe explica que hi ha hagut queixes per l'atenció a la salut mental durant la pandèmia.

Destaca la situació que han viscut les persones amb malalties mentals i demana més atenció per a elles, evitant sempre el seu contagi si han de seguir un tractament.
 


Mort digna i acompanyament en el final de la vida

Hi ha hagut queixes per la manca d'acompanyament en la mort de malalts de Covid-19. El síndic recorda que l'administració ha de fer esforços perquè, malgrat la pandèmia, les persones morin el màxim d'acompanyades possible.

Si, malgrat el risc, malalt i familiars volen estar junts a la unitat de cures intensives, el síndic considera que s'ha de garantir:

"Cal garantir que els familiars o persones properes a una persona ingressada en un centre hospitalari puguin acompanyar-la fins i tot en context de pandèmia."


Atenció primària

La pandèmia per coronavirus ha tingut, i encara té, un impacte enorme en tots els nivells de l'atenció sanitària.

El síndic creu necessari recuperar el ritme de visites anterior al coronavirus per no desatendre altres patologies. Hi ha hagut moltes queixes per anul·lacions o reprogramacions de visites durant el 2020.
 

També hi ha hagut queixes per demores en resultats de PCR o per l'espera per fer-se el test, sobretot a l'inici de la pandèmia, quan les proves de Covid eren escasses.


Residències de gent gran

El síndic demana mecanismes que permetin als familiars de persones grans o de persones amb discapacitat saber en tot moment com es troba el resident.

S'han rebut moltes queixes sobre l'atenció a residents durant la pandèmia. Moltes per la impossibilitat d'obtenir informació sobre el resident o les dificultats per comunicar-s'hi.
 

El síndic creu que ha faltat lideratge en aquest àmbit per part de la Generalitat i que els departaments d'Afers Socials i Salut no s'han coordinat bé.

Considera que la pandèmia ha servit per posar de manifest que cal revisar l'actual model residencial i la seva capacitat d'afrontar la pandèmia amb les mesures de precaució i prevenció indispensables.


Renda garantida de ciutadania

La renda garantida de ciutadania ha continuat generant un nombre considerable de queixes durant aquest any. La major part de queixes tenen a veure amb qüestions que ja han estat tractades anteriorment, però que, amb tot, continuen produint nombrosos problemes.

El síndic incideix en el fet que cal simplificar el sistema per demanar-la - que es pugui fer fàcilment online - i analitzar sol·licituds amb rigor per evitar situacions d'indefensió de les persones afectades.

També ha rebut queixes de denegacions improcedents que la Generalitat ha acabat reconeixent i atorgant l'ajuda econòmica.

L'ajuda als autònoms ha patit alguna problemàtica similar. El col·lectiu d'autònoms ha estat un dels més castigats i desatesos durant la situació d'emergència sanitària ocasionada per la pandèmia. I les dificultats en l'accés als ajuts estatals han vingut determinades per la manca de flexibilitat en els requisits exigits per poder obtenir-los


Dret a l'educació dels infants i adolescents

El síndic destaca especialment l'impacte negatiu de la pandèmia entre els infants i en l'exercici dels seus drets. El dret a la mobilitat, a l'educació, a l'atenció a la salut mental, al desenvolupament, entre molts altres, han quedat condicionats per les decisions preses amb vista a la contenció de la propagació del virus.
 

A part de l'increment de la pobresa infantil i la invisibilització de la violència domèstica, l'informe parla de l'impacte del confinament en el dret a l'educació. Demana que durant aquest curs no es torni a les classes online.

El síndic considera que el teletreball menysté les particularitats dels infants, com la necessitat relacionar-se i, per tant, la presencialitat.

El confinament va fer que el curs anterior acabés de manera telemàtica i, tal com ha explicat Rafael Ribó a Els Matins de TV3, aquest fet ha evidenciat la bretxa digital ja existent i especialment discriminatòria per als alumnes que no disposen d'equipaments adequats.
 


Reconeix l'esforç de l'administració, però alerta que encara hi ha infants sense dispositiu. També demana presencialitat a les universitats.

A més, al síndic el preocupa l'excés en l'ús de pantalles.


Dret a l'habitatge

Arran de la pandèmia, moltes persones que fins ara havien pogut assumir el cost econòmic de mantenir el seu habitatge habitual han passat o passaran a no poder fer-ho, per culpa de la pèrdua del lloc del treball, l'afectació dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i, en general, per la manca de percepció d'ingressos econòmics o per la seva dràstica reducció.

Segons el síndic, les solucions - com ara la moratòria de lloguers - no han de ser transitòries, sinó estructurals. Demana destinar més recursos públics a aquesta qüestió: ajuts a pagament del lloguer.


Ecologia

El síndic demana fomentar el transport públic terrestre -tren i bus-, fomentar vehicle elèctric -subvencions i punts de càrrega-, tancar el centre de Barcelona als vehicles privats entre setmana o en dies alterns, així com crear un peatge d'entrada a BCN.

ARXIVAT A:
Coronavirus Covid-19SalutDrets humans
Anar al contingut