La nova ronda de Ponent de Sant Feliu de Guíxols absorbirà el 60% del trànsit que fins ara circulava pel centre de la població

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).- El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, juntament amb la delegada del Govern a Girona, Pia Bosch, i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Miquel Lobato, ha obert al trànsit aquest dissabte al matí la ronda de Ponent de la població baixempordanesa. Es calcula que aquest eix viari absorbirà el 60% del trànsit de vehicles que fins ara circulava pel centre del municipi. Nadal ha qualificat la via com 'un nou carrer potent, gairebé una ronda que articula i vertebra els creixements cap al sud i a l'oest i delimita el final del sòl urbà. Ha de significar en el seu funcionament ¿ha expressat- una via alternativa per entrar a Sant Feliu i sortir de la població, pels autobusos, pels cotxes i per descongestionar una part de l'eixample'.
La nova ronda de Ponent de Sant Feliu de Guíxols absorbirà el 60% del trànsit que fins ara circulava pel centre de la població

La nova ronda de Ponent de Sant Feliu de Guíxols absorbirà el 60% del trànsit que fins ara circulava pel centre de la població

Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).- El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, juntament amb la delegada del Govern a Girona, Pia Bosch, i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Miquel Lobato, ha obert al trànsit aquest dissabte al matí la ronda de Ponent de la població baixempordanesa. Es calcula que aquest eix viari absorbirà el 60% del trànsit de vehicles que fins ara circulava pel centre del municipi. Nadal ha qualificat la via com 'un nou carrer potent, gairebé una ronda que articula i vertebra els creixements cap al sud i a l'oest i delimita el final del sòl urbà. Ha de significar en el seu funcionament ¿ha expressat- una via alternativa per entrar a Sant Feliu i sortir de la població, pels autobusos, pels cotxes i per descongestionar una part de l'eixample'.