La natalitat creix a Catalunya un 2% i un de cada vuit nadons és fill de pares estrangers

Els naixements a Catalunya han augmentat l'any 2001 d'un 2% respecte a l'any anterior, segons dades facilitades per l'Institut d'Estadística. En total s'han registrat 64.722 naixements. La taxa de natalitat se situa ara a 1,24 fills per dona, i l'edat mitjana de la maternitat és de 30,9 anys, la mateixa que la dels dos últims anys. La xifra que continua creixent és la de fills nascuts de pares en què almenys un d'ells és estranger. La mitjana catalana està en un 13%, però la xifra és sensiblement superior a les comarques gironines, on se supera el 20%. La taxa de natalitat més alta la té el Vallès Oriental, amb dotze naixements per mil habitants, més del doble que la comarca de la Terra Alta que és a la cua d'aquesta estadística.
La natalitat creix a Catalunya un 2% i un de cada vuit nadons és fill de pares estrangers
Barcelona

La natalitat creix a Catalunya un 2% i un de cada vuit nadons és fill de pares estrangers

Els naixements a Catalunya han augmentat l'any 2001 d'un 2% respecte a l'any anterior, segons dades facilitades per l'Institut d'Estadística. En total s'han registrat 64.722 naixements. La taxa de natalitat se situa ara a 1,24 fills per dona, i l'edat mitjana de la maternitat és de 30,9 anys, la mateixa que la dels dos últims anys. La xifra que continua creixent és la de fills nascuts de pares en què almenys un d'ells és estranger. La mitjana catalana està en un 13%, però la xifra és sensiblement superior a les comarques gironines, on se supera el 20%. La taxa de natalitat més alta la té el Vallès Oriental, amb dotze naixements per mil habitants, més del doble que la comarca de la Terra Alta que és a la cua d'aquesta estadística.
Actualitzat
La xifra de naixements de Catalunya l'any 2001 ha estat de 64.722, fet representa un augment de 1.233 nadons en relació amb l'any anterior, equivalent a un increment anual de l'1,9%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Així, l'any 2001 l'indicador conjuntural de fecunditat assoleix un valor d'1,32 fills per dona, i supera els 1,14 fills corresponent al mínim de l'any 1995. L'any 2001 l'edat mitjana de les mares continua estabilitzada a 30,9 anys. Cal destacar que des que el 1996 es va començar a recuperar la natalitat de Catalunya, la distribució dels naixements segons l'edat de la mare ha canviat força. Així, actualment el grup de mares de 30 a 34 anys és el més nombrós, quatre de cada deu dones que han estat mares durant el 2001 tenen aquesta edat. El segon grup més nombrós ha estat el de mares de 25 a 29 anys, amb el 28,3% dels naixements, i el tercer grup, el de dones de 35 a 39 anys, amb el 17,8% dels naixements; el quart, el de dones de 20 a 24 anys amb el 9,25%. L'any 2001 el 77,7% dels naixements són fills de mare casada, i el 22,3% dels naixements corresponen a mares no casades, dos punts per sobre que l'any anterior i set en relació amb el 1995. Un 13% dels naixements corresponen a casos en què com a mínim un dels pares és de nacionalitat estrangera. Això suposa que un de cada vuit nadons té un dels pares o tots dos estrangers. Els naixements en els quals tots dos pares són estrangers han crescut en 1.169, l'equivalent a un ritme d'increment del 28,6%. Un 20% dels nadons nascuts de pares estrangers són marroquins, seguit del 10% d'equatorians. Un fet destacable és el de la distribució territorial dels naixements corresponents a pares estrangers. Les comarques gironines mantenen la proporció més elevada de naixements de pares de nacionalitat estrangera (15,4%) i a més un altre 5,5% correspon a naixements en què un dels dos pares és estranger. És, per tant, en aquest àmbit territorial on més d'un de cada cinc naixements correspon a casos en què almenys un dels pares és de nacionalitat estrangera.

NOTÍCIES RELACIONADES