La morositat de Caixa Catalunya es triplica i passa de l'1% els primers nou mesos del 2007 al 4,29% aquest any

Barcelona.- Caixa Catalunya ha obtingut els primers nou mesos d'aquest any un benefici atribuït de 369,4 milions, cosa que suposa una reducció del 17,4% en relació amb el mateix període del 2007. Aquesta caiguda dels beneficis ve acompanyada d'un augment de la taxa de morositat fins al 4,29% durant els tres primers trimestres, especialment per l'efecte de la morositat arrossegada pel concurs de creditors de la constructora Martinsa-Fadesa, que aporta el 0,6% del total dels crèdits dubtosos. La morositat durant el mateix període del 2007 era de l'1%. Tot i aquesta alta morositat, Caixa Catalunya destaca que la majoria dels crèdits dubtosos són amb garantia real, cosa que farà que es recuperin el 80%.
La morositat de Caixa Catalunya es triplica i passa de l'1% els primers nou mesos del 2007 al 4,29% aquest any

La morositat de Caixa Catalunya es triplica i passa de l'1% els primers nou mesos del 2007 al 4,29% aquest any

Barcelona.- Caixa Catalunya ha obtingut els primers nou mesos d'aquest any un benefici atribuït de 369,4 milions, cosa que suposa una reducció del 17,4% en relació amb el mateix període del 2007. Aquesta caiguda dels beneficis ve acompanyada d'un augment de la taxa de morositat fins al 4,29% durant els tres primers trimestres, especialment per l'efecte de la morositat arrossegada pel concurs de creditors de la constructora Martinsa-Fadesa, que aporta el 0,6% del total dels crèdits dubtosos. La morositat durant el mateix període del 2007 era de l'1%. Tot i aquesta alta morositat, Caixa Catalunya destaca que la majoria dels crèdits dubtosos són amb garantia real, cosa que farà que es recuperin el 80%.