La indústria catalana empitjora la competitivitat en 0,9 punts respecte als països industrialitzats en l'últim trimestre del 2012

Barcelona (ACN).- L'índex de competitivitat en els preus de la indústria catalana en relació amb els països industrialitzats mostra en l'últim trimestres del 2012 un retrocés de 0,9 punts percentuals respecte al mateix període de l'any anterior, segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Els productes industrials han registrat una pèrdua de la seva competitivitat respecte a totes les àrees geogràfiques, excepte amb els nous països industrialitzats asiàtics, on la millora de competitivitat ha estat d'1,8 punts percentuals.
La indústria catalana empitjora la competitivitat en 0,9 punts respecte als països industrialitzats en l'últim trimestre del 2012

La indústria catalana empitjora la competitivitat en 0,9 punts respecte als països industrialitzats en l'últim trimestre del 2012

Barcelona (ACN).- L'índex de competitivitat en els preus de la indústria catalana en relació amb els països industrialitzats mostra en l'últim trimestres del 2012 un retrocés de 0,9 punts percentuals respecte al mateix període de l'any anterior, segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Els productes industrials han registrat una pèrdua de la seva competitivitat respecte a totes les àrees geogràfiques, excepte amb els nous països industrialitzats asiàtics, on la millora de competitivitat ha estat d'1,8 punts percentuals.