La hipoteca mitjana sobre la vivenda se situa al juny en 140.179 euros a l'Estat, mentre que a Catalunya ho fa en 168.000 euros

El preu de mitjana de les hipoteques s'ha situat al juny en 153.978 euros, un 15,6% més que en el mateix període del 2005 i el 0,35% més que el passat mes de maig, segons conclou l'Institut Nacional d'Estadística. Pel que fa a les hipoteques que s'han fet per adquirir una vivenda, l'import ha estat de 140.179 euros de mitjana, el 13,6% més que en el mateix període de l'any passat i un 0,01% menys que el maig passat. Són xifres molt inferiors a les de Catalunya, on l'import mitjà de les hipoteques demanades per comprar una vivenda ha estat de 168.000 euros. A més, el 98,1% de les hipoteques que es van fer al juny van utilitzar un tipus d'interès variable.
La hipoteca mitjana sobre la vivenda se situa al juny en 140.179 euros a l'Estat, mentre que a Catalunya ho fa en 168.000 euros
Madrid

La hipoteca mitjana sobre la vivenda se situa al juny en 140.179 euros a l'Estat, mentre que a Catalunya ho fa en 168.000 euros

El preu de mitjana de les hipoteques s'ha situat al juny en 153.978 euros, un 15,6% més que en el mateix període del 2005 i el 0,35% més que el passat mes de maig, segons conclou l'Institut Nacional d'Estadística. Pel que fa a les hipoteques que s'han fet per adquirir una vivenda, l'import ha estat de 140.179 euros de mitjana, el 13,6% més que en el mateix període de l'any passat i un 0,01% menys que el maig passat. Són xifres molt inferiors a les de Catalunya, on l'import mitjà de les hipoteques demanades per comprar una vivenda ha estat de 168.000 euros. A més, el 98,1% de les hipoteques que es van fer al juny van utilitzar un tipus d'interès variable.
Actualitzat

El mes de juny, l'import mitjà de les hipoteques demanades a Catalunya per comprar una vivenda va ser de 168.000 euros, i al conjunt de l'Estat aquesta xifra es va situar força per sota, a 140.179 euros de mitjana. Aquesta diferència de 28.000 euros entre les hipoteques demanades a Catalunya i les sol·licitades a nivell estatal és una evidència més de l'elevat preu de la vivenda a Catalunya.


El capital en préstec per l'adquisició de vivendes arreu de l'Estat va ser de 16.469,6 milions al juny del 2005. Segons dades fetes públiques per l'Institut d'Estadística, el mes de juny es van demanar 117.490 hipoteques sobre vivendes a tot Espanya, un 11% més respecte del juny de l'any passat. Per al conjunt del mercat hipotecari, el capital prestat al juny va ser de 25.309,7 milions d'euros, un 18,03% més, i s'han hipotecat 164.373 finques, que han augmentat un 2,07% respecte al juny del 2005.


També han augmentat força, un 40%, les hipoteques que han modificat les seves condicions. Més de la meitat d'aquests canvis han estat per rebaixar el tipus d'interès. Sobre aquesta qüestió, cal destacar també que s'ha reduït de forma important el percentatge d'hipoteques de tipus fix, que cauen del 7% a prop del 2%. En qualsevol cas, el 98,1% de les hipoteques que es van fer al juny van utilitzar un tipus d'interès variable, enfront de l'1,9% de tipus fix; i dins del variable, l'euríbor va ser el tipus de referència, ja que ha arribat al 83,7% de les noves hipoteques.


Els tipus d'interès de mitjana dels préstecs hipotecaris de les caixes d'estalvis és del 3,83% i el termini de mitjana, de 26 anys. Pel que fa als bancs, el tipus de mitjana dels préstecs hipotecaris és del 3,91% i el termini, de 25 anys.


Finalment, les caixes d'estalvis són les entitats que van concedir més préstecs hipotecaris al juny, amb el 56,5% del total; seguides dels bancs, amb un 33,9%, i altres entitats financeres, amb un 9,6%. Pel que fa al capital prestat, les caixes d'estalvis financen el 55,2% del total; els bancs, el 36,4%, i altres entitats financeres, el 8,4%.