La guia de la comunicació de la demarcació de Tarragona separarà l'àmbit del Camp del de l'Ebre però mantenint un sol document

Tarragona.- Els responsables de la guia de la comunicació de Tarragona estudien separar la informació relativa als mitjans del Camp i la dels mitjans de l'Ebre dins el mateix document. La guia l'edita la delegació del Col·legi de Periodistes a Tarragona juntament amb la Diputació i inclou tant informació de contacte relativa als mitjans de comunicació com als gabinets d'entitats, empreses i administracions del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De l'edició actualitzada durant el 2007 se n'han fet 1200 exemplars que seran repartits entre els col·legiats i tots els mitjans, administracions i entitats que apareixen a la guia a més dels anunciants que, en part, fan possible suportar econòmicament l'edició.
La guia de la comunicació de la demarcació de Tarragona separarà l'àmbit del Camp del de l'Ebre però mantenint un sol document

La guia de la comunicació de la demarcació de Tarragona separarà l'àmbit del Camp del de l'Ebre però mantenint un sol document

Tarragona.- Els responsables de la guia de la comunicació de Tarragona estudien separar la informació relativa als mitjans del Camp i la dels mitjans de l'Ebre dins el mateix document. La guia l'edita la delegació del Col·legi de Periodistes a Tarragona juntament amb la Diputació i inclou tant informació de contacte relativa als mitjans de comunicació com als gabinets d'entitats, empreses i administracions del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. De l'edició actualitzada durant el 2007 se n'han fet 1200 exemplars que seran repartits entre els col·legiats i tots els mitjans, administracions i entitats que apareixen a la guia a més dels anunciants que, en part, fan possible suportar econòmicament l'edició.