La Generalitat va recaptar l'any passat 376,64 MEUR menys en impostos a la demarcació de Barcelona

Barcelona (ACN).- La Generalitat va recaptar 376,64 MEUR menys en impostos a Barcelona i la resta d'aquesta demarcació durant el 2011. L'any passat les arques públiques van ingressar 1.462,27 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra anterior amb la que es va recaptar el 2010, la diferència és del 20,48%. De tots els impostos, és significativa la davallada del de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-lo per als familiars més directes (pares, fills i néts). En concret l'any passat es van recaptar 242,18 MEUR per aquest tribut, un 45% menys que l'anterior. D'altra banda els tributs que graven el sector immobiliari continuen caient.
La Generalitat va recaptar l'any passat 376,64 MEUR menys en impostos a la demarcació de Barcelona

La Generalitat va recaptar l'any passat 376,64 MEUR menys en impostos a la demarcació de Barcelona

Barcelona (ACN).- La Generalitat va recaptar 376,64 MEUR menys en impostos a Barcelona i la resta d'aquesta demarcació durant el 2011. L'any passat les arques públiques van ingressar 1.462,27 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra anterior amb la que es va recaptar el 2010, la diferència és del 20,48%. De tots els impostos, és significativa la davallada del de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-lo per als familiars més directes (pares, fills i néts). En concret l'any passat es van recaptar 242,18 MEUR per aquest tribut, un 45% menys que l'anterior. D'altra banda els tributs que graven el sector immobiliari continuen caient.