La Generalitat va recaptar 460,78 MEUR menys en impostos durant el 2011

Barcelona (ACN).- La Generalitat va recaptar 460,78 MEUR menys en impostos arreu de Catalunya durant el 2011. L'any passat les arques públiques van ingressar 1.1770,37 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra anterior amb la que es va recaptar el 2010, la diferència és del 20,65%. De tots els impostos, la davallada més significativa es troba en el de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-ne el pagament per als graus de parentiu més directes (pares, fills i néts). En concret l'any passat es van recaptar 298,31 MEUR per aquest tribut, un 46% menys que l'anterior. D'altra banda els tributs que graven el sector immobiliari continuen caient.
La Generalitat va recaptar 460,78 MEUR menys en impostos durant el 2011

La Generalitat va recaptar 460,78 MEUR menys en impostos durant el 2011

Barcelona (ACN).- La Generalitat va recaptar 460,78 MEUR menys en impostos arreu de Catalunya durant el 2011. L'any passat les arques públiques van ingressar 1.1770,37 MEUR procedents dels tributs propis i els cedits per l'Estat. Si es compara la xifra anterior amb la que es va recaptar el 2010, la diferència és del 20,65%. De tots els impostos, la davallada més significativa es troba en el de Successions, arran de la modificació feta per la Generalitat que va eliminar-ne el pagament per als graus de parentiu més directes (pares, fills i néts). En concret l'any passat es van recaptar 298,31 MEUR per aquest tribut, un 46% menys que l'anterior. D'altra banda els tributs que graven el sector immobiliari continuen caient.