La Generalitat podria retirar les subvencions a més de 400 ajuntaments

Barcelona (ACN).- És la primera vegada que prop de 521 ens locals es podrien quedar sense subvencions de la Generalitat després d'incomplir l'obligació de presentar els comptes del 2009 a la Sindicatura. Només han fet els deures el 38% dels municipis, mancomunitats i comarques subjectes a la Llei. La resta no han presentat la documentació requerida, l'han presentat incompleta o fora de termini. Entre els que no han complert hi ha 416 ajuntaments. La Sindicatura ha fet públic el nom de tots els ens locals que han obviat la Llei i la llista es pot consultar al web www.sindicatura.cat.
La Generalitat podria retirar les subvencions a més de 400 ajuntaments

La Generalitat podria retirar les subvencions a més de 400 ajuntaments

Barcelona (ACN).- És la primera vegada que prop de 521 ens locals es podrien quedar sense subvencions de la Generalitat després d'incomplir l'obligació de presentar els comptes del 2009 a la Sindicatura. Només han fet els deures el 38% dels municipis, mancomunitats i comarques subjectes a la Llei. La resta no han presentat la documentació requerida, l'han presentat incompleta o fora de termini. Entre els que no han complert hi ha 416 ajuntaments. La Sindicatura ha fet públic el nom de tots els ens locals que han obviat la Llei i la llista es pot consultar al web www.sindicatura.cat.