La Generalitat, molesta perquè Eduació ha presentat el calendari sense haver-lo consensuat

La Generalitat expressa el seu malestar pel fet que el Ministeri d'Educació anunciï com s'aplicarà la Llei de Qualitat de l'Ensenyament sense haver-ho consensuat prèviament. La Conselleria d'Ensenyament espera que el ministeri es posi en contacte amb ells per valorar la seva postura, però es resignen que el govern central tiri endavant el projecte amb la força de la majoria absoluta, com van fer amb la llei en el seu moment. Recorden, a més, que estan pendents del dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat sobre la reforma. Si es demostra que envaeix competències en matèria d'ensenyament, ho posarien en mans del Tribunal Constitucional.
La Generalitat, molesta perquè Eduació ha presentat el calendari sense haver-lo consensuat
Llei de Qualitat de l'Ensenyament

La Generalitat, molesta perquè Eduació ha presentat el calendari sense haver-lo consensuat

La Generalitat expressa el seu malestar pel fet que el Ministeri d'Educació anunciï com s'aplicarà la Llei de Qualitat de l'Ensenyament sense haver-ho consensuat prèviament. La Conselleria d'Ensenyament espera que el ministeri es posi en contacte amb ells per valorar la seva postura, però es resignen que el govern central tiri endavant el projecte amb la força de la majoria absoluta, com van fer amb la llei en el seu moment. Recorden, a més, que estan pendents del dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat sobre la reforma. Si es demostra que envaeix competències en matèria d'ensenyament, ho posarien en mans del Tribunal Constitucional.
Actualitzat