La Generalitat invertirà 258.109 euros per reparar els paviments de cinc ports

Ports de la Generalitat ha adjudicat a l'empresa Construcciones Fusté les obres de reparació i condicionament dels paviments dels ports de Blanes, Llançà, Palamós, Roses i el Port de la Selva, per un import total de 258.109 euros. Aquestes obres són necessàries perquè els paviments dels ports es degraden amb l'ús que se'n fa amb les descàrregues a què estan sotmesos, especialment en els molls que suporten el trànsit dels camions de gran tonatge.
La Generalitat invertirà 258.109 euros per reparar els paviments de cinc ports
Blanes / Palamós / Port de la Selva

La Generalitat invertirà 258.109 euros per reparar els paviments de cinc ports

Ports de la Generalitat ha adjudicat a l'empresa Construcciones Fusté les obres de reparació i condicionament dels paviments dels ports de Blanes, Llançà, Palamós, Roses i el Port de la Selva, per un import total de 258.109 euros. Aquestes obres són necessàries perquè els paviments dels ports es degraden amb l'ús que se'n fa amb les descàrregues a què estan sotmesos, especialment en els molls que suporten el trànsit dels camions de gran tonatge.
Actualitzat
A Blanes, està previst que es pavimenti el vial posterior, que ja es va arreglar l'any 1979, però que en l'actualitat suporta el trànsit de sortida de la zona pesquera. També està previst que es reordeni i condicioni la zona compresa entre l'edifici de servei de Ports de la Generalitat i el punt d'arrancada del dic. A Palamós es condicionarà la senyalització del vial d'entrada al port fins al pont del camí del far. El mateix projecte preveu la pavimentació del primer tram del moll adossat al dic d'abric i l'esplanada del moll comercial, els accessos dels quals estan desgastats pel pas del temps i per l'intens trànsit de camions. Al Port de la Selva es pavimentarà i recompondrà la senyalització horitzontal de la zona compresa entre els antics molls i els actuals -Tester, moll de la Timba i moll d'en Balleu-, i al port de Roses es pavimentarà part del dic oest, degradat pel pas del temps.